Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Valida on:

  • metalli- või puidutööd;
  • kokandus, teenindus, puhastusteenindus;
  • autohooldus- ja remont, auto- või bussijuhtimine;
  • ehitus- ja elektritööd, hoonete tehnosüsteemide ehitus;
  • puit- ja kivihoonete restaureerimine; 
  • pehmemööbli valmistamine ja restaureerimine.

Meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programm "Tööta ja õpi!".  Tutvu toetuse saamise tingimuste SIIN.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Kinnisvarahooldaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg 1 aastaTase3Vastuvõttõppegruppi ei avata

ESITA AVALDUS 

 

Kinnisvarahooldaja töö sisuks on hoonete ja rajatiste hooldus- ja remonttööde tegemine.
Kinnisvarahooldajale õpetatakse mitmeid igapäevaelus vajalikke algteadmisi ja -oskusi
erinevate töödes. Töö eeldab jooniste ja skeemide lugemisoskust ning tööks vajalike
materjalide kuluarvutusi.


Kinnisvarahooldaja järgib töö tegemisel tootja kasutusjuhendeid, hoolduskava ja
hooldusplaani, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib
keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale
säästlikult.


Töös on olulised koostöö ja osalemine meeskonnatöös. Kinnisvarahooldaja kasutab
infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti keeles.
Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes
praktikal. Töökohapõhise õppevormi puhul on praktika osakaal vähemalt kaks kolmandikku
õppekava mahust.

Õppetöö koolis toimub 2-e päevaste sessioonidena üle kahe nädala reeglina N-R kell  8:10 - 16:35

Anti Kivistik