Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab:

 • metallitööd;
 • puiduerialasid;
 • kokandust, teenindust, puhastusteenindust;
 • autondust;
 • auto- või bussijuhtimist;
 • ehitust;
 • elektritööd;
 • hoonete tehnosüsteemide ehitust;
 • pehmemööbli valmistamist;
 • mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist 

- valida on 28 eriala hulgast.

Mõningaid meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programmist "Tööta ja õpi!". Tutvu toetuse saamise tingimuste ning toetatavate erialadega SIIN

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Plaatija

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTasevastuvõtt
ÕppeliikkutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg0,5 aastatTase4vastuvõtthetkel vastuvõttu ei toimu

ESITA AVALDUS

 • statsionaarne koolipõhine õpe põhihariduse baasil
 • mittestatsionaarne õpe põhihariduse baasil

Eriala lühitutvustus:
ehitusviimistleja eriala on väga populaarne. Põhjuseks on soe töökoht ja mõnus töö - plaatijad töötavad üldjuhul soojas ruumis, valmistavad ette ja katavad erinevaid pindu plaatidega. Tööd jätkub kogu eluks, sest vanad elamud vajavad pidevalt uuendamist ning ka uusi elamispindu tuleb aina juurde.

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli 
töötab enamik plaatijaid ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega plaatija on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

Plaatija 0,5a õppekava

Plaatija 0,5a rakenduskava statsionaarne koolipõhine õpe

Plaatija 0,5a rakenduskava mittestatsionaarne õpe

 

Anti Kivistik