Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Tule ja õpi õige amet õiges valdkonnas:

  • IT-õpe;
  • kokaõpe;
  • teenindusõpe;
  • autoõpe;
  • metalliõpe;
  • ehitusõpe;
  • mööblirestauraatori õpe;
  • elektriõpe;
  • kutsevaliku õpe.

Meie koolis õpetatavaid erialasid toetab ka Töötukassa programm "Tööta ja õpi!".  Tutvu toetuse saamise tingimustega SIIN.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.


Puitkonstruktsioonide ehitus - 3 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksTaseÕppeaegAvalduste vastuvõtt SAIS keskkonnas
ÕppeliikKutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhineEeldus alustamisekspõhiharidusTase4Õppeaeg3 aastatAvalduste vastuvõtt SAIS keskkonnasLisavastuvõtt kuni 15.08

ESITA AVALDUS - Puitkonstruktsioonide ehitus - 3 a

vastuvõtu vestlus toimub 15.08.2023 vastavalt SAISi poolt pakutud kellaajale

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIIT

Eriala lühitutvustus

Puitkonstruktsioonide ehitaja ehk ehituspuusepp ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad, trepid jne); ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest puitmaju; järgib töö kavandamisel, ettevalmistamisel, kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. Õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal. Õppekava läbmisel sooritatakse Ehituspuusepa 4.taseme kutseeksam.

Meie pakume

Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame

Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli

Ootab sind töö ehitus- või kinnisvarahooldusfirmades, kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppekava. Puitkonstruktsioonide ehitus - 3a

Rakenduskava. Puitkonstruktsioonide ehitus - 3a

Anti Kivistik, ehitusõppe osakonna juht