Vastuvõtt

HEV

VIKK on sobilik kool ameti õppimiseks ka erivajadustega inimestele. Meil saavad õppida lihtsustatud õppekava alusel õppijad ja vaegkuuljad. Muude erivajaduste puhul tuleb õppimisvõimaluses selgitamiseks pöörduda otse kooli.

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

 • lihtsustatud õppekavad (LÕK) ehitusviimistleja, ehitaja, sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnik, abikokk
 • ehitusviimistleja (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • köögiabiline (2.aastane õpe; haridusnõudeta)
 • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta)
 • plaatija (0,5. aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • abikelner (0,5. aastane õpe; haridusnõudeta)
   
 • vaegkuuljatele sobivad paljud erialad, kui õppija saab enamuse ajast hakkama ilma viipekeele tõlgita;
 • vähemalt 8 õppija olemasolul avame eraldi erivajadustega õppijate õpperühma;
 • liikumispuudega õppijatele keskhariduse baasil sobib tarkvaraarendaja eriala.

HEV õpilased saavad VIKKis õppida palkmajaehitajaks, ehitajaks, viimistlejaks, keevitajaks, abikokas, automaalriks, noorem tarkvaraarendajaks ja muudki.

Üldist nõu õppimaasumiseks tuleb küsida sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt [at] vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad osakonnajuhid:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Jaan Mätas, 5082307, jaan.matas [at] vikk.ee, grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar [at] vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Tiina Tambet, 435 1031, tiina.tambet [at] vikk.ee, grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk [at] vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Rein Kalda, 5271326, rein.kalda [at] vikk.ee, grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas [at] vikk.ee

Tugispetsialistidena sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt, maili.maehunt [at] vikk.ee, 56291078; koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep [at] vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT