Vastuvõtt

Haridusliku erivajadusega õppija võimalused

VIKK on sobilik kool ameti õppimiseks erivajadustega inimestele.            Eriala valikul nõustavad sisseastujaid sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog.
Kui valikutegemine on raske, tule õpi kutsevaliku õppes

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

  • ehitusviimistleja (ehk EVE, 3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, aga oled läbinud vähendatud õppes, oled LÕK. Omandad kutsekeskhariduse)
  • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus ehk üldehitus (ehk EÜE, 3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, aga oled läbinud vähendatud õppes, oled LÕK. Omandad kutsekeskhariduse)
  • köögiabiline (ehk KA, 2.aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK Omandad kutse.)
  • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK. Omandad kutse.)
  • kutsevaliku õpe ( 6 kuud või 1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK; saad endas selgust, mida edasi õppida)

Üldist nõu õppimaasumiseks küsige sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt@vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad ka grupijuhendajad:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND:  grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar@vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk@vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas@vikk.ee

koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep@vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT 

 

Sisu eest vastutab
Maili Mäehunt
maili.maehunt@vikk.ee

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

  • ehitusviimistleja (ehk EVE, 3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, aga oled läbinud vähendatud õppes, oled LÕK. Omandad kutsekeskhariduse)
  • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus ehk üldehitus (ehk EÜE, 3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, aga oled läbinud vähendatud õppes, oled LÕK. Omandad kutsekeskhariduse)
  • köögiabiline (ehk KA, 2.aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK Omandad kutse.)
  • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK. Omandad kutse.)
  • kutsevaliku õpe ( 6 kuud või 1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK; saad endas selgust, mida edasi õppida)

Üldist nõu õppimaasumiseks küsige sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt@vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad ka grupijuhendajad:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND:  grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar@vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk@vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas@vikk.ee

koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep@vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT 

 

Sisu eest vastutab
Maili Mäehunt
maili.maehunt@vikk.ee