Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Auto- ja motoring

Toimumispäevad: teisipäev ja kolmapäev

Koolitaja: Andrus Küttä

Ruum: TM 166

Auto- ja motoringis tegelevad õpilased erinevate praktiliste töödega autode juures. Tehakse lukkseppa, plekkseppa, maalri ja elektriku töid. Korraldatakse vigursõidu ja osavussõidu võistlusi nii huviringi siseselt kui ka teistele õpilastele. Sel aastal tegeletakse veel ka võrride, murutraktori ning elektrilise bagiga

Ringitunnid toimuvad teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00-19.00 autohallis Andrus Küttä juhendamisel.

Huvi korral võta juhendajaga ühendust!