Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate poolt korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasesindus.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole). Õppeaastal 2019/2020 alustavaid huviringe tutvustatakse õpilastele 10. oktoobril toimuvates infotundides.

Elektrotehnika

Toimumispäevad: neljapäev

Koolitaja: Ruudi Silmann

Ruum: TM150

Valmistame ja paigaldame koolis ehitatavatele sõidukitele elektrisüsteeme. Ringitunnid toimuvad neljapäeviti algusega kell 16.00 tehnomaja ruumis TM150.

Huvi korral võta juhendajaga ühendust!