Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Jõusaal

Jõusaali individuaalne treening on kõige kindlam ja parem viis, kuidas keha soovitud suunas ümber kujundada ning sobivasse proportsiooni viia. Sinu rüht paraneb ning see annab kehale ilusa vormi.

Viljandi Kutseõppekeskuses saab jõusaali kasutada võimlas teisipäevast neljapäevani alates 15:45 kuni 20.00 ning esmaspäeval alates 15:45 kuni 18:30. Võimalik saada ka juhendamist Marko Liivalt ja Anneli Taresaarel.

Jõusaal on olemas õpilaskodus. Pane aeg administraatori juures kinni ning mine trenni!