Koolielu

Huvitegevused

Huvitegevus rikastab koolielu, laiendab õpilaste silmaringi ning täiendab koolitundides saadud teadmisi ja oskusi.


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Huviringide tegevus toimub üldjuhul oktoobrist maini. Rohkem infot huviringide kohta saab huvijuhilt, ringijuhendajatelt ning kooli koduleheküljelt (vaata allapoole).

Lisaks ringitööle on kooli õpilastel võimalik peale tunde osaleda kooli õpilasesinduse tegemistes. Meie jaoks on eriti suur väärtus õppijate poolt korraldatud sündmustel.

Korvpall

Toimumispäevad: teisipäev

Koolitaja: Marko Liiva

Ruum: võimla

Trenni on oodatud meie kooli poisid ja tüdrukud, kes on natuke kokku puutunud korvpalliga. Trennis teeme harjutusi ja mänge korvpallitehnika ja üldkehaliste võimete arendamiseks. Õpime lihtsamaid mängukombinatsioone ja -taktikaid. Mängime omavahel ja viskame ilusaid korve! Osaleme maakonna ja kutsekoolide vahelistel võistlustel ja turniiridel. Oleme mitmekordsed Viljandimaa 10.-12. klassi poiste korvpalli meistrid. Kutsekoolide seas võitleme kohtade eest esikolmikus.

Trennid toimuvad kord nädalas algusega kell 15.45 võimlas Marko Liiva juhendamisel.

Anna oma osalemissoovist juhendajale märku: