Huvitegevused

Huvitegevus teeb koolielu huvitavamaks!

Huvitegevusel on oluline väärtus! See võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.


Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuse, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate endi korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasomavalitsus.

Jüripäev 2018

Tänava enesekaitse

Juhendaja on kolmkümmend aastat õppinud ja õpetanud erinevaid traditsioonilisi ja mitte traditsioonilisi võitluskunste. Tunnis toimub üldkehaline treening(võimlemine,venitamine) ja kaitsevõtete õppimine. Selga panna mugavad liikuda lasevad püksid ning jalanõud. 

Ringitegevus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega 17:30 võimlas Mart Maameele juhendamisel.