Huvitegevused

Huvitegevus teeb koolielu huvitavamaks!

 


Huvitegevus võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemine eduelamust, arendab loovust ja sotsiaalseid oskuseid.


Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevuses osalemine toetab lisaks üldpädevuste arendamisele ka õppurite erialast arengut. Kool ja huviringid soodustavad koostööoskuste, kohusetundlikkuse, töökuse ning aktiivsuse väljakujunemist.

Eriti suur väärtus on õppijate poolt korraldatud sündmustel. Neid tegemisi veab kooli õpilasesindus.

 

Sündmused 2019
Jüripäeva mosaiik
Jüripäev 2018

Üldkehaline treening ja enesekaitse

Tunnis toimub üldkehaline treening (võimlemine, venitamine) ja kaitsevõtete õppimine. Selga tuleb panna mugavad riided, mis võimaldavad liikumist. Ringitegevus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti algusega kell 18.30 võimlas Mart Maameele juhendamisel. Juhendaja on kolmkümmend aastat õppinud ja õpetanud erinevaid traditsioonilisi ja mittetraditsioonilisi võitluskunste.

Hetkel ei ole võimalik ringitundidega liituda.