3D modelleerimise ühendamine õppeotstarbelise CNC seadmega

Projektiga "3D modelleerimise ühendamine õppeotstarbelise CNC seadmega" nr 2014-2020.1.03.23-0890 soetati 2023. aastal koolile viis õppeotstarbelist puit ja plaatmaterjalide CNC-seadet, mis on varustatud projekteerimis- ja modelleerimistarkvara ning lasergraveerija lisaseadmega. Seadmed võimaldavad lugeda keerukamate tööde puhul CAD tarkvara või SketchUP modelleerimistarkvara andmeid. Kooli ehituserialade, elektiku eriala ja IT õpingutesse on integreeritud ehitusjoonestamise ja masinjoonestamise moodulid. Nüüd, kui lisatakse uued ja õppeotstarbelised CNC-seadmed, saavutatakse täielik töötsükli käsitlemine - ideest, eskiisist, modelleerimisest kuni andmete sisestamise ja lõpptooteni. Projekt sai toetust Euroopa Sotsiaalfondist meetme "2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" toel.

Projekti eesmärk oli arendada õpilastel loovat mõtlemist, anda väljund modelleerimisele ja jooniste koostamisele, IT teadmiste arendamine läbi modelleerimise ja andmete sisestamise ning tulemuse käegakatsutavuse.

Projekti algus ja lõpp: 11.07.2023 - 31.12.2023

Eelarve ja toetussumma: 51 510,00 EUR