Rohelise toidu toodame ise

Projektiga "Rohelise toidu toodame ise" nr Kliima.7.01.23-0178 soetame koolile õppetöös kasutatava nutikasvuhoone ja vermikomposteri. Nutikasvuhoone võimaldab õpilastel praktiliselt uurida taimede kasvu erinevates keskkonnatingimustes, arendades samal ajal mõõtmis-, andmete kogumise ja analüüsioskusi. Õpilased omandavad IT-teadmisi ning teadmisi säästvast taimekasvatusest ja keskkonnasõbralikust toitumisest.

Meeskonnatööna kasvatavad õpilased taimi, hooldavad kasvuhoonet, koguvad andmeid ja analüüsivad tulemusi. Projekti tulemusena keskendutakse nutikasvuhoone mõjule taimede kasvatamisel võrreldes traditsioonilise toas kasvatusega, uurides näiteks vermikomposteri mõju taimede kasvule ja mullaviljakusele. Õpilaste ühine projekt toob esile rohelisemaid ja keskkonnasõbralikumaid lähenemisviise taimede kasvatamisele, toetades jätkusuutlikumat tulevikku.

Projekt sai toetust meetmest "Kliima.7.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamine". Toetas Eesti riik.

Projekti eesmärki on keskkonnateadlikum õpilane, kes on teadlik keskkonnaprobleemidest, mõistab rohetehnoloogia olulisust ja omab teadmisi ning oskusi, kuidas kaasa aidata jätkusuutlikule arengule.

Projekti algus ja lõpp: 05.09.2023 - 30.03.2024

Eelarve ja toetussumma: 10 361,52 EUR, millest 9 843,44 EUR on toetussumma ja 518,08 omafinantseeringu summa