Koolielu

Nõustamine

Nõustamine on igale õppijale, kellel on mingigi probleem, vajalik. VIKKis on selleks mitmed töötajad, kelle poole võib otse pöörduda.

Esmane nõuandja igas küsimuses on eriala grupijuhendaja:

  • Arvuti-ja teenindusõppe osakonnas: Piret Kukk, tel. 588183043
  • Auto- ja metalliõppeosakonnas: Karin Saar, tel. 5033780
  • Ehitusõppeosakonnas: Aare Kallas, tel. 58818306
  • Sessioonõppijatele: Kristel Lausson, tel. 56297748

Kui vajad aga nõu spetsialistilt võid pöörduda sotsiaalpedagoogi või koolipsühholoogi poole:

  • Sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt, tel. 56291078
  • Psühholoog Kersti Rätsep, tel. 5136804

Vaegkuuljaid aitavad viipekeeletõlgid Helin Sander ja Inga Kaare, tel. 55567132

Kooli infosüsteemidega aitab toime tulla haridustehnoloog Katriin Orason, tel. 4351026

Probleeme õpilaskodus aitab lahendada õpilaskodu juhataja Eha Kallas, tel. 5293468

Huvitegevuses ja õpilasomavalitsuse tegemistes nõustab teid huvijuht Marge Hein, tel. 4251025

Teabetoas ehk raamatukogus saate nõu küsida raamatukogu töötajatelt Signe Kaasla ja Erika Lond, tel. 4351029

 

Kui meie kooli nõust ja abist jääb väheks, võite alati pöörduda Rajaleidja Viljandi inimeste poole:

Viljandimaa Rajaleidja keskus asuv aadressil Kauba 12, Viljandi, tel. 5886 0715, e-post: viljandimaa [at] rajaleidja.ee, skype: viljandimaarajaleidja

Facebook: www.facebook.com/groups/ViljandimaaRajaleidja

KOOLIVÄLISED ABIKONTAKTID

Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Online vestlus lasteabiga www.lasteabi.ee
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292
Depressioonihaigete veebileht www.peaasi.ee
Interneti teel nõustamise portaal www.lahendus.net
Veebikonstaabel www.politsei.ee/veebikonstaabel