Õppetöö

Õpiränne

õpiränne annab õppijatele võimaluse õppida väljaspool Eestit. Erasmus+ on EL poolt rahastatud õpirännete taotlemise koht.

Õpirändes saavad osaleda hea õppeedukuse ja käitumisega õppijad. Kool kuulutab rahastatud rändeprojektidele kandidaatide leidmiseks konkursi. Soovijate hulgast valitakse õpirändesse siirdujad. Rände sihtkohad on EL liikmesriigid.