Meie koolist

Missioon, visioon ja väärtused

Üldeesmärk - VIKKi lõpetanu on vajalike erialaste teadmiste ja oskustega tulevane oskustööline.

Missioon - Pakume võimalust saada ennast väärtustavaks ja tööle pühendunud oskustööliseks, kes tuleb toime kiirelt arenevas maailmas.

Visioon - VIKK on innovaatiline ametikool, kuhu tahab tulla õppima igas eas inimesi, sest siin õpituga tuleb edukalt toime igas maailma nurgas.

Siht - Oleme tuntud ja tunnustatud ametikool, mis pakub koostöös erinevate osapooltega heal tasemel kutseharidust, toetame kõiki õppida soovijaid kutsealaste pädevuste omandamisel ja arendamisel.

 

Tunnuslause – „Tuleviku nimel!“

Põhiväärtused:

  • Koostöö – eesmärgi nimel meeskonnana tegutsedes jõuame parima tulemuseni;
  • Kvaliteet – hästi tehtud töö kiidab tegijat, toob uue töö ja leiva lauale;
  • Paindlikkus – oskus arvestada teiste vajadustega lubab igas olukorras hästi hakkama saama;
  • Sallivus – iga inimene on erinev ja eriline, oskus seda mõista ja austada on parim viis siin maailmas elamiseks;

Kvaliteedipoliitika:

  • Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutsemisest vastavalt tavadele ja kordadele. VIKKi kvaliteedijuhtimise süsteemi on kirjeldatud kvaliteedi-käsiraamatus. Kvaliteedisüsteemi kinnituseks on koolil ISO 9001:2008 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143414A.