Uudised

Alates 11. märtsist on kõik distantsõppel. 10. märts Tarmo Loodus

Kool on õppetööks suletud 11. märtsist kuni 9.maini.


Tuginedes 26. veebruar 2021 nr 97 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine ja seoses hädaolukorra jätkumisega, koroonaviiruse laialdase levikuga otsustas VIKK nõukogu korraldada õppetöö ümber. Alates 11. märtsist kuni 9.maini kehtib VIKKis uus töökorraldus:

1. Kõik õpilased on 11. märtsist 19. märtsini distantsõppel.

2. Kõik õpilased on 22. märtsist 9. maini koolivaheajal.

3. Õppetöö taastumine 10. maist sõltub valitsuse selleaegsetest korraldustest.

4. Kui on võimalik õppetööga 10. mail alustada, kestab see 2. juulini.

5. Lõpuaktused korraldame 2. juulil.

6. Õpilaskodu tuleb vabastada hiljemalt 13. märtsil.

Käesolev kord võib vabariigi valitsuse otsuste alusel muutuda. Muudatustest teatame esimesel võimalusel.

Meie kõigi esmane ülesanne on tagata tervislik töökeskkond, vältida nakatumist koroonaviirusega. Meie koolis õpivad õpilased kogu vabariigist. Kooli sulgemisega hoiame ära inimeste liikumise mujalt Eestist Vana-Võitu, vähendame kokkusaamist busiides, vähendame kontaktide arvu ja nakatumise ohtu.

Püsige kodus, vähendage kontakte, hoidke isiklikku hügieeni, desinfitseerige käsi, kandke igal pool maske!

Kui me neid põhimõtteid järgime, on koroonaviirusesse nakatumise oht tunduvalt väiksem. Nii oleme ise terved ja hoiame teised terved, See on meie endi teha, et me oleme terved!!!

Tuginedes 26. veebruar 2021 nr 97 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine ja seoses hädaolukorra jätkumisega, koroonaviiruse laialdase levikuga otsustas VIKK nõukogu korraldada õppetöö ümber. Alates 11. märtsist kuni 9.maini kehtib VIKKis uus töökorraldus:

1. Kõik õpilased on 11. märtsist 19. märtsini distantsõppel.

2. Kõik õpilased on 22. märtsist 9. maini koolivaheajal.

3. Õppetöö taastumine 10. maist sõltub valitsuse selleaegsetest korraldustest.

4. Kui on võimalik õppetööga 10. mail alustada, kestab see 2. juulini.

5. Lõpuaktused korraldame 2. juulil.

6. Õpilaskodu tuleb vabastada hiljemalt 13. märtsil.

Käesolev kord võib vabariigi valitsuse otsuste alusel muutuda. Muudatustest teatame esimesel võimalusel.


Meie kõigi esmane ülesanne on tagata tervislik töökeskkond, vältida nakatumist koroonaviirusega. Meie koolis õpivad õpilased kogu vabariigist. Kooli sulgemisega hoiame ära inimeste liikumise mujalt Eestist Vana-Võitu, vähendame kokkusaamist busiides, vähendame kontaktide arvu ja nakatumise ohtu.

Püsige kodus, vähendage kontakte, hoidke isiklikku hügieeni, desinfitseerige käsi, kandke igal pool maske!

Kui me neid põhimõtteid järgime, on koroonaviirusesse nakatumise oht tunduvalt väiksem. Nii oleme ise terved ja hoiame teised terved, See on meie endi teha, et me oleme terved!!!