Oluline

Streigi ajal toimub õppetöö vastavalt tunniplaanile! 19. jaanuar Tarmo Loodus

Esmaspäeval algab üldhariduskoolide õpetajate streik.
Meie koolis esmaspäeval ja teisipäeval keegi ei streigi, meil toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.


Üldhariduskoolide õpetajad korraldavad palga ja töötingimuste lubaduste täitmiseks esmaspäevast streigi. Streigi üldkorraldaja on Eesti Haridustöötajate Liit (ametiühing). 
 
Selgitus streigi kohta (ametiühingute selgituse põhjal):
Streik on äärmuslik meede avaldamaks valitsusele protesti õpetajatele antud palgalubaduste mittetäitmise vastu.
Eesti Haridustöötajate Liit on teinud endast kõik oleneva, et jõuda valitsusega palgaläbirääkimistes kompromissile. Kompromissi pole sündinud.
Ühiskond ja poliitikud vajavad tugevat sõnumit – poliitiliste lubaduste eest tuleb poliitikutel, valitsusel, võtta ka vastutus. Investeering haridusse mõjutab kogu riigi käekäiku – see on pikk plaan eduka ja turvalise Eesti toimimiseks. See peab olema poliitiline prioriteet ka tegudes, mitte ainult sõnades. Nagu ka president Alar Karis on öelnud: meie head õpetajad on väärtus, keda ei tohi ignoreerida!
 
Probleemi tõsidusele tähelepanu juhtimiseks on välja kuulutatud üleriigiline ja tähtajatu üldhariduskoolide õpetajate streik algusega 22. jaanuar 2024. 
Meie kooli õpetajad on otsustanud olla üldhariduskoolide õpetajatele nende streigis toeks. Meie töötajad osalevad kolmel päeval, kolmapäevast reedeni, toetusstreigis. Ka toetusstreigi ajal toimub õppetöö vastavalt tunniplaanile. 
 
Streigi nõue on:
Määrata üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot kuus.
 
Tarmo Loodus
VIKK direktor
Üldhariduskoolide õpetajad korraldavad palga ja töötingimuste lubaduste täitmiseks esmaspäevast streigi. Streigi üldkorraldaja on Eesti Haridustöötajate Liit (ametiühing). 
 
Selgitus streigi kohta (ametiühingute selgituse põhjal):
Streik on äärmuslik meede avaldamaks valitsusele protesti õpetajatele antud palgalubaduste mittetäitmise vastu.
Eesti Haridustöötajate Liit on teinud endast kõik oleneva, et jõuda valitsusega palgaläbirääkimistes kompromissile.
Kompromissi pole sündinud.
Ühiskond ja poliitikud vajavad tugevat sõnumit – poliitiliste lubaduste eest tuleb poliitikutel, valitsusel, võtta ka vastutus. Investeering haridusse mõjutab kogu riigi käekäiku – see on pikk plaan eduka ja turvalise Eesti toimimiseks. See peab olema poliitiline prioriteet ka tegudes, mitte ainult sõnades. Nagu ka president Alar Karis on öelnud: meie head õpetajad on väärtus, keda ei tohi ignoreerida!
 
Probleemi tõsidusele tähelepanu juhtimiseks on välja kuulutatud üleriigiline ja tähtajatu üldhariduskoolide õpetajate streik algusega 22. jaanuar 2024. 
Meie kooli õpetajad on otsustanud olla üldhariduskoolide õpetajatele nende streigis toeks. Meie töötajad osalevad kolmel päeval, kolmapäevast reedeni, toetusstreigis. Ka toetusstreigi ajal toimub õppetöö vastavalt tunniplaanile. 
 
Streigi nõue on:
Määrata üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot kuus.
 
Tarmo Loodus
VIKK direktor