Uudised

Tule VIKKi õpetajaks! 08. juuni Tarmo Loodus

Ootame oma meeskonda matemaatika ja inglise keele õpetajat, IT, ehituse ja autoerialade kutseõpetajat. Sooviavaldusi saab esitada 27. juunini!


Õppeaasta lõpus on ikka nii, et koos lõpetajatega lõpetavad koolis töö ka mõned õpetajad. Seepärast on välja kuulutatud uute õpetajate otsimine. VIKK vajab uuel õppeaastal matemaatika ja inglise keele õpetajaid, IT, ehituse ja autoerialade kutseõpetajaid.

Matemaatika õpetaja põhitööks on matemaatika õpetamine, inglise keele õpetaja põhitööks on inglise keele õpetamine tasemeõppes ja täienduskoolituses. 

IT kutseõpetaja põhitööks on programmeerimise aluste, kontoritöö tarkvara ja operatsioonisüsteemide teemade õpetamine ning täiendkoolituste läbiviimine. Kasuks tulevad teadmised võrkudest ja küberturvalisusest. 

Ehituse eriala kutseõpetaja põhitööks on teoreetiliste ja praktiliste tundide andmine maalri- ja plaatija eriala õpilastele.

Autoerialade kutseõpetaja põhitööks on teoreetiliste ja praktiliste tundide andmine autotehniku, -plekksepa ja  maalri eriala õpilastele.

Tööleasumiseks matemaatika või inglise keele õpetajana on vajalik õpetaja kutse või selle omandamine. Kutseõpetajana tööle asumiseks on vajalik kutseõpetaja kutse või valmisolek selle omandamiseks kui sooviavaldajal on vähemalt kutsekeskharidus või kutse ehituserialatel tase 4.

Lisaks kutseoskustele eeldame tööle asujal head pingetaluvust ja enesekehtestamise oskust, kiiret kohanemisvõimet, paindlikkust asjaajamises, meeskonnatöö oskust ja head suhtlemisoskust. Lisaks ka arvutikasutusoskust vähemalt tavakasutaja tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus B2 tasemel. 

Omalt poolt pakume huvitavat ja põnevat tööd noorte inimeste ja täiskasvanutega, enesetäiendamisvõimalusi kodu- ja välismaal ja pikka suvepuhkust võimalus kaasa lüüa kooli sündmustes, osaleda projektides kodu- ja välismaal, kooli arendustegevuses, tegeleda enesetäiendamisega ja osaleda erialavõrgustike tegemistes. 

Õpetajatööd pakume täiskohana. Õpetajatel on pikk suvepuhkus, puhkus ka talvel. Alampalk on 1350.- €, aga dokumentide esitamisel palun esitada ka oma palganõue. Tööleasumine on 16.augustil 2021.a. 

Õpetaja töökohale kandideerimiseks esitage hiljemalt 27 juunil avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil kool@vikk.ee.

Rohkem teavet annavad :matemaatika ja inglise keele õpetajate töö kohta õppejuht Helen Roosileht. Kontakt: helen.roosileht@vikk.ee, tel. 5563 8470;

IT kutseõpetaja töö kohta osakonna juht Tiina Tambet. Kontakt: tiina.tambet@vikk.ee, tel. 5210843;

ehituserialade kutseõpetaja töö kohta osakonna juht Anti Kivistik. Kontakt: anti.kivistik@vikk.ee, tel. 5026621;

autoerialade kutseõpetaja töö kohta osakonna juht Jaan Mätas. Kontakt: jaan.matas@vikk.ee, tel.508 2307.

Õppeaasta lõpus on ikka nii, et koos lõpetajatega lõpetavad koolis töö ka mõned õpetajad. Seepärast on välja kuulutatud uute õpetajate otsimine. VIKK vajab uuel õppeaastal matemaatika ja inglise keele õpetajaid, IT, ehituse ja autoerialade kutseõpetajaid.

Matemaatika õpetaja põhitööks on matemaatika õpetamine, inglise keele õpetaja põhitööks on inglise keele õpetamine tasemeõppes ja täienduskoolituses. 

IT kutseõpetaja põhitööks on programmeerimise aluste, kontoritöö tarkvara ja operatsioonisüsteemide teemade õpetamine ning täiendkoolituste läbiviimine. Kasuks tulevad teadmised võrkudest ja küberturvalisusest. 

Ehituse eriala kutseõpetaja põhitööks on teoreetiliste ja praktiliste tundide andmine maalri- ja plaatija eriala õpilastele.


Autoerialade kutseõpetaja põhitööks on teoreetiliste ja praktiliste tundide andmine autotehniku, -plekksepa ja  maalri eriala õpilastele.

Tööleasumiseks matemaatika või inglise keele õpetajana on vajalik õpetaja kutse või selle omandamine. Kutseõpetajana tööle asumiseks on vajalik kutseõpetaja kutse või valmisolek selle omandamiseks kui sooviavaldajal on vähemalt kutsekeskharidus või kutse ehituserialatel tase 4.

Lisaks kutseoskustele eeldame tööle asujal head pingetaluvust ja enesekehtestamise oskust, kiiret kohanemisvõimet, paindlikkust asjaajamises, meeskonnatöö oskust ja head suhtlemisoskust. Lisaks ka arvutikasutusoskust vähemalt tavakasutaja tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus B2 tasemel. 

Omalt poolt pakume huvitavat ja põnevat tööd noorte inimeste ja täiskasvanutega, enesetäiendamisvõimalusi kodu- ja välismaal ja pikka suvepuhkust võimalus kaasa lüüa kooli sündmustes, osaleda projektides kodu- ja välismaal, kooli arendustegevuses, tegeleda enesetäiendamisega ja osaleda erialavõrgustike tegemistes. 

Õpetajatööd pakume täiskohana. Õpetajatel on pikk suvepuhkus, puhkus ka talvel. Alampalk on 1350.- €, aga dokumentide esitamisel palun esitada ka oma palganõue. Tööleasumine on 16.augustil 2021.a. 

Õpetaja töökohale kandideerimiseks esitage hiljemalt 27 juunil avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil kool@vikk.ee.

Rohkem teavet annavad :matemaatika ja inglise keele õpetajate töö kohta õppejuht Helen Roosileht. Kontakt: helen.roosileht@vikk.ee, tel. 5563 8470;

IT kutseõpetaja töö kohta osakonna juht Tiina Tambet. Kontakt: tiina.tambet@vikk.ee, tel. 5210843;

ehituserialade kutseõpetaja töö kohta osakonna juht Anti Kivistik. Kontakt: anti.kivistik@vikk.ee, tel. 5026621;

autoerialade kutseõpetaja töö kohta osakonna juht Jaan Mätas. Kontakt: jaan.matas@vikk.ee, tel.508 2307.