Oluline

Õppimaasumiseks tuleb tulla kooli kohale 12. aprill Ott Kukk

Õppima asumiseks õppetöö ajal saab avaldused ja dokumendid esitada koolis kohapeal Looduse tee 2  Vana-Võidus Viljandimaal tööpäeviti 9-15.

Teavet vastuvõtu kohta saab osakondade juhtidelt:

 • auto- ja metaallierialade kohta - Jaan Mätas, 5082307 jaan.matas [at] vikk.ee;
 • ehituserialade kohta - Rein Kalda, 5271326 rein.kalda [at] vikk.ee
 • arvuti- ning teeninduserialade kohta - Tiina Tambet, 5210843 tiina.tambet [at] vikk.ee

Üldteavet jagab VIKK õppejuhilt Helen Roosileht: e-mail

helen.roosileht [at] vikk.ee, tel 5689 4600

Vastuvõtuperioodidel saab õppima asumise avaldusi esitada kandideerimiskeskkonnas www.sais.ee .

Puhastusteenindaja, kokk, köögiabiline, keevitaja, poolautomaatkeevitaja, autoplekksepp-komplekteerija, sõiduauto diagnostik, veoautojuht, bussijuht, pehme mööbli valmistaja,  CNC töötlemiskeskuse operaator, elektrik, elektrik-valgustaja, hoone tehnosüsteemide ehitaja, ventilatsioonilukksepp, fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, plaatija, puitehitiste restauraator.

(Klikates erialal saad esitada avalduse)

Tutvu erialadega.

Kooli astumiseks kohustuslikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass);
 • Kirjalik avaldus, mis esitatakse interneti kaudu või koolis kohapeal (kinnitatud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 • Haridusnõudeta erialal õppima asumiseks võimalusel viimane tunnistus;
 • Põhihariduse baasil õppima asumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht ning lõpuklassi tunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Keskhariduse baasil õppima asumiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistus ja hinnetelehe originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Alla 18 aastasel alaealised esitavad:
  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt (perearst) õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõendi, et ta võib seda eriala õppida ja hiljem ka töötada;
  • eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart (tagastatakse);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta;
  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile)