Oluline

Jätkub vastuvõtt vabadele kohtadele! 10. juuni Helen Roosileht

Põhivastuvõtu järel asub VIKKi õppima 375 uut õpilast. Vastuvõtt vabadele kohtadele kestab 9. augustini.


Põhivastuvõtt on lõppenud. SAIS:EE keskkonnas jätkub vastuvõtt vabadele kohtadele, kooli peahoones Looduse tee 2 Vana-Vüõidus võtame dokumente vastu 3.-7.august iga päev kell 10 - 15.  

Vabad kohad on

- põhihariduse baasil: keevitaja, autoplekksepa, puitkonstruktsioonide ehitaja (ehituspuusepp), veoauto- ja bussijuhi eriala õppimiseks.

- gümnaasiumihariduse baasil: puitkonstruktsioonide ehitaja ehk ehituspuusepa, koka, bussijuhi, veoautojuhi, autoplekksepa, poolautomaatkeevitaja või sisetööde elektriku eriala õppimiseks. Enamus neid ameteid õpitakse sessioon- ehk kaugõppes.

- kutsekeskhariduse baasil: puitehitiste restauraatori või sõiduauto diagnostiku eriala õppimiseks.

- lihtsustatud erialadel: ehitaja või ehitusviimistleja, puhastusteenindaja, rehvitehniku või koka abiks õppimiseks.

Põhivastuvõtu kõige populaarsem eriala on 39 avaldusega IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala. Teisel kohal on 37 avaldusega sõiduautotehnik,ja kolmandal kohal ehitusviimistluse eriala 29 avaldusega.

Rõõmu sisetööde elektrikuks ja hoonete tehnosüsteeme õppima asujate suur arv. Õppegrupid täitusid konkursi teel.

Kes nüüd veel tahab VIKKI tulla, siis esitage avaldus ja kohtume augustis.

Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidus ootab teid!

Põhivastuvõtt on lõppenud. SAIS:EE keskkonnas jätkub vastuvõtt vabadele kohtadele, kooli peahoones Looduse tee 2 Vana-Vüõidus võtame dokumente vastu 3.-7.august iga päev kell 10 - 15.  

Vabad kohad on

- põhihariduse baasil: keevitaja, autoplekksepa, puitkonstruktsioonide ehitaja (ehituspuusepp), veoauto- ja bussijuhi eriala õppimiseks.

- gümnaasiumihariduse baasil: puitkonstruktsioonide ehitaja ehk ehituspuusepa, koka, bussijuhi, veoautojuhi, autoplekksepa, poolautomaatkeevitaja või sisetööde elektriku eriala õppimiseks. Enamus neid ameteid õpitakse sessioon- ehk kaugõppes.

- kutsekeskhariduse baasil: puitehitiste restauraatori või sõiduauto diagnostiku eriala õppimiseks.


- lihtsustatud erialadel: ehitaja või ehitusviimistleja, puhastusteenindaja, rehvitehniku või koka abiks õppimiseks.

Põhivastuvõtu kõige populaarsem eriala on 39 avaldusega IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala. Teisel kohal on 37 avaldusega sõiduautotehnik,ja kolmandal kohal ehitusviimistluse eriala 29 avaldusega.

Rõõmu sisetööde elektrikuks ja hoonete tehnosüsteeme õppima asujate suur arv. Õppegrupid täitusid konkursi teel.

Kes nüüd veel tahab VIKKI tulla, siis esitage avaldus ja kohtume augustis.

Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidus ootab teid!