Oluline

Tule VIKKi matemaatikat õpetama! 26. mai Helen Roosileht

Ootame oma kooliperre matemaatika õpetajat noortele ja vanadele matemaatikat õpetama.
Tööleasumine 24.augustil 2020.


Tõsi mis tõsi - ootame oma meeskonda matemaatika õpetajat! 

Matemaatika õpetaja põhitööks on matemaatika õpetamine tasemeõppes ( gümnaasiumi lühike matemaatika) ja täienduskoolituses. Õpetada tuleb nii noori kui vanemaid kutsekooli õpilasi.

Õpetaja töö pole kergete killast, aga see töö pakub tegijale rõõmu - kui õpetamine ja mõnikord ka kasvatamine õnnestub ja õppija õpib, siis on õppija tänu kõigile rõõmu allikas! Kutsekoolis tuleb õpetada väga erineva tasemega õpilasi - neid, kes on tulnud kutset omandama gümnasiumist, põhikoolist või abikoolist. Matemaatikaõpetajal peab olema hea pingetaluvus ja enesekehtestamise oskus, kiire kohanemisvõime, paindlik asjaajamises, meeskonnatöö oskus, hea suhtlemisoskus

Õpetajalt eeldame arvutikasutusoskust vähemalt tavakasutaja tasemel. Koolis kasutatava infosüsteemi saab iga uus tulija kiirelt selgeks. Samuti eeldame erinevates rahvusvahelistes projektides ja välismaal enesetäiendamiseks inglise keele oskust (B2 tasemel).

Lisaks õpetamisele tegeleb meie kooli õpetaja õppijate suunamise ja kasvatamisega, osaleb kooli sündmuste korraldamises, erinevates projektides kodu- ja välismaal, annab oma panuse kooli arendustegevuses. Erialase matemaatika õpetamiseks erinevatele erialade õpilastele tuleb tegeleda enesetäiendamisega. Selleks on kasulik osaleda ka kutsehariduse ja matemaatikute erialavõrgustike tegemistes. 

Nõuded kandideerimiseks:

  • matemaatikaõpetaja kutse, vähemalt tase 7;

  • või matemaatika õpetaja kutse;

  • või bakalaureuse tase ja valmisolek omandada magister ja õpetaja kutse.

Omalt poolt pakume huvitavat ja põnevat tööd noorte inimeste ja täiskasvanutega, enesetäiendamisvõimalusi kodu- ja välismaal ja pikka suvepuhkust.

Ikka küsitakse, et miks peaks ma Vana-Võitu matemaatika õpetajaks tulema?

Esmalt ikka selle pärast, et meilt saab erialast tööd ja leiba :)

Tegelt ka sel põhjusel, et VIKKis on mõnus töökollektiiv, meil teevad töötajad palju sporti, korraldavad huvitavaid sündmusi iseendale ja õpilastele.

Õpetamine toimub kaasaegsetes klassides, kus on interaktiivsed tahvlid, matemaatikutele ka valged tahvlid. Õpilasi klassis on üldjuhul 20 - 30. Lihtsustatud õppekavade alusel õppivates gruppides aga kuni 15.

Pakume täistööajaga tähtajatut lepingut, palk 22 tunni eest 1400 €. Kui tunde rohkem, on ka palk suurem. Nagu õpetajatel ikka on ka meie õpetajatel 56 päeva puhkust, enamus suvel. Aga puhkeme ka kevadvaheajal.

Kandideerimine

Õpetaja töökohale kandideerimiseks esitage hiljemalt 9. augustil avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil kool@vikk.ee.

Matemaatika õpetaja töö kohta jagab teavet direktor Tarmo Loodus, telefon 5020580, direktor@vikk.ee.

Töökuuluste täistekst on leitav Töötukassa tööpakkumistes.

Tõsi mis tõsi - ootame oma meeskonda matemaatika õpetajat! 

Matemaatika õpetaja põhitööks on matemaatika õpetamine tasemeõppes ( gümnaasiumi lühike matemaatika) ja täienduskoolituses. Õpetada tuleb nii noori kui vanemaid kutsekooli õpilasi.

Õpetaja töö pole kergete killast, aga see töö pakub tegijale rõõmu - kui õpetamine ja mõnikord ka kasvatamine õnnestub ja õppija õpib, siis on õppija tänu kõigile rõõmu allikas! Kutsekoolis tuleb õpetada väga erineva tasemega õpilasi - neid, kes on tulnud kutset omandama gümnasiumist, põhikoolist või abikoolist. Matemaatikaõpetajal peab olema hea pingetaluvus ja enesekehtestamise oskus, kiire kohanemisvõime, paindlik asjaajamises, meeskonnatöö oskus, hea suhtlemisoskus

Õpetajalt eeldame arvutikasutusoskust vähemalt tavakasutaja tasemel. Koolis kasutatava infosüsteemi saab iga uus tulija kiirelt selgeks. Samuti eeldame erinevates rahvusvahelistes projektides ja välismaal enesetäiendamiseks inglise keele oskust (B2 tasemel).

Lisaks õpetamisele tegeleb meie kooli õpetaja õppijate suunamise ja kasvatamisega, osaleb kooli sündmuste korraldamises, erinevates projektides kodu- ja välismaal, annab oma panuse kooli arendustegevuses. Erialase matemaatika õpetamiseks erinevatele erialade õpilastele tuleb tegeleda enesetäiendamisega. Selleks on kasulik osaleda ka kutsehariduse ja matemaatikute erialavõrgustike tegemistes. 

Nõuded kandideerimiseks:

  • matemaatikaõpetaja kutse, vähemalt tase 7;

  • või matemaatika õpetaja kutse;

  • või bakalaureuse tase ja valmisolek omandada magister ja õpetaja kutse.

Omalt poolt pakume huvitavat ja põnevat tööd noorte inimeste ja täiskasvanutega, enesetäiendamisvõimalusi kodu- ja välismaal ja pikka suvepuhkust.

Ikka küsitakse, et miks peaks ma Vana-Võitu matemaatika õpetajaks tulema?

Esmalt ikka selle pärast, et meilt saab erialast tööd ja leiba :)

Tegelt ka sel põhjusel, et VIKKis on mõnus töökollektiiv, meil teevad töötajad palju sporti, korraldavad huvitavaid sündmusi iseendale ja õpilastele.

Õpetamine toimub kaasaegsetes klassides, kus on interaktiivsed tahvlid, matemaatikutele ka valged tahvlid. Õpilasi klassis on üldjuhul 20 - 30. Lihtsustatud õppekavade alusel õppivates gruppides aga kuni 15.

Pakume täistööajaga tähtajatut lepingut, palk 22 tunni eest 1400 €. Kui tunde rohkem, on ka palk suurem. Nagu õpetajatel ikka on ka meie õpetajatel 56 päeva puhkust, enamus suvel. Aga puhkeme ka kevadvaheajal.

Kandideerimine

Õpetaja töökohale kandideerimiseks esitage hiljemalt 9. augustil avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil kool@vikk.ee.

Matemaatika õpetaja töö kohta jagab teavet direktor Tarmo Loodus, telefon 5020580, direktor@vikk.ee.

Töökuuluste täistekst on leitav Töötukassa tööpakkumistes.