Uudised

Õppetöö korraldus alates 1. märtsist 2021. 26. veebruar Tarmo Loodus

Seoses koroonaviiruse laialdase levikuga otsustas vabariigi valitsus saata õpilased koduõppele. Kutsehariduses toimub õppetöö muudetud õppekorraldusena.


Tuginedes vabariigi valitsuse neljapäevastele otsustele toimub õppetöö ja koolileu alates 1. märtsist järgmiselt:

1. Kooli õpetajad ja töötajad on tööl kell 9 - 16.
2. Õppetööl on õppegrupid KVA20, EVL18, EVL19, EVL20 , EL19, EL20, KK20, MSD20, VAK20/1, BUK20/1, VAKO20, MR20, SEK19, PT20, KAV19, KAJ20. 
3. Õppegrupid TAK19, TAK20, ISK20, KLVG19, KLVG20 on distantsõppel. 
4. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile!
5. Kõigil teistel õpilastel on 1.-7. märts koolivaheaeg. 
6. Õppevõlgnevustega õpilased saavad 1.-7. märtsil tegeleda õppevõlgade likvideerimisega e-õppe vormis! Kasutage see aeg oma õpitulemuste korrastamiseks.
7. Sessioonõpe toimub vastavalt seni planeeritud õppetöögraafikule ja tunniplaanile. 

Alates 8.03.21 toimub õppetöö kogu koolis vastavalt tunniplaanile. 
1. Koolis on I ja III kursus ning HEV õppegrupid (EV18, HT18, PKE18, SE18, AM18, AP18, AVO18, KE18, SAT18, IS18, K18, TA18, K20, AM20, AP20, KE20, SAT20/1, SAT20/2, VA20). Toimuvad praktilise õppe tunnid.
2. II kursus on distantsõppel
3. Alates 22.03 – 04.04 on koolis II kursus ja HEV õppijad, 1. ja 3. kursus distantsõppel.

Olukord võib muutuda kui valitsus teeb uued otsused. Jälgige tunniplaani!!!

Tuginedes vabariigi valitsuse neljapäevastele otsustele toimub õppetöö ja koolileu alates 1. märtsist järgmiselt:

1. Kooli õpetajad ja töötajad on tööl kell 9 - 16.
2. Õppetööl on õppegrupid KVA20, EVL18, EVL19, EVL20 , EL19, EL20, KK20, MSD20, VAK20/1, BUK20/1, VAKO20, MR20, SEK19, PT20, KAV19, KAJ20. 
3. Õppegrupid TAK19, TAK20, ISK20, KLVG19, KLVG20 on distantsõppel. 
4. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile!
5. Kõigil teistel õpilastel on 1.-7. märts koolivaheaeg. 
6. Õppevõlgnevustega õpilased saavad 1.-7. märtsil tegeleda õppevõlgade likvideerimisega e-õppe vormis! Kasutage see aeg oma õpitulemuste korrastamiseks.
7. Sessioonõpe toimub vastavalt seni planeeritud õppetöögraafikule ja tunniplaanile. 


Alates 8.03.21 toimub õppetöö kogu koolis vastavalt tunniplaanile. 
1. Koolis on I ja III kursus ning HEV õppegrupid (EV18, HT18, PKE18, SE18, AM18, AP18, AVO18, KE18, SAT18, IS18, K18, TA18, K20, AM20, AP20, KE20, SAT20/1, SAT20/2, VA20). Toimuvad praktilise õppe tunnid.
2. II kursus on distantsõppel
3. Alates 22.03 – 04.04 on koolis II kursus ja HEV õppijad, 1. ja 3. kursus distantsõppel.

Olukord võib muutuda kui valitsus teeb uued otsused. Jälgige tunniplaani!!!