Uudised

Stipendium hoonete tehnosüsteemide ehituse või ventilatsioonitehnika õppijale 28. juuni Ott Kukk

26. juunil olid VIKKis koos Viljandimaa keskkonnatehnika töid tegevate ettevõtete juhid. Nende otsus oli - põhikooli lõpetajad, kes asuvad õppima VIKKis hoonete tehnosüsteemide ehitust või ventilatsioonitehnikat, saavad lisaks kooli stipendiumile ka ettevõtjate stipendiumi.


I poolaastal 160.- € kuus, alates jaanuarist 100.- kuus. Stipendiumi makstakse 10 kuud.

Ka otsustasid ettevõtjad, et õppepraktika ajal ettevõtetes tehtud korraliku töö eest maksavad nad töötasu.

VIKK korraldab hoonete tehnosüsteemide ehitust või ventilatsioonitehnikuks õppijatele tasuta õppe sõiduautojuhi õiguse saamiseks.

VIKKi järgmise aasta lahtiste uste nädala üks põhiteema on keskkonnatehniku ja metallierialade õppe tutvustamine. Ka siin on ettevõtjad valmis oma õla alla panema.

Koosolnud ettevõtjad teevad eriala populariseerimise ettepanekud ka erialaliitudele. Üks ettepanek on 
asutada igas liidus sarnaselt EHRL-ga liidu stipendium igas koolis ühe sellel erialal õppiva õpilase tunnustamiseks.

Töökohapõhise õppe populariseerimiseks tegid koosolijad VIKKile ettepaneku avada 1. oktoobrist HTS ja VT ühine töökohapõhine vähemalt 6 õpilasega õppegrupp. Õppegrupi õpilased leiavad ettevõtjad ise.

Õppimine toimub nii et 1 nädal koolis ja 3 ettevõttes. Oluline on hinnata õppima asujate eelnevaid teadmisi ja oskusi, et õpetada just vajalikku. selleks moodustavad VIKKi õpetajad ja ettevõtjad ühise VÕTA hindamiskomisjoni.

Avaldusi õppima asumiseks saab esitada kuni 20. augustini sais.ee.

Kohal olid AS ESRO, AS SOVEK, AS Iivakivi, OÜ Viljandi Õhumeister, Pumbajaam OÜ juhid.

Vaata ja täida avaldus: https://www.vikk.ee/et/vastuvott

I poolaastal 160.- € kuus, alates jaanuarist 100.- kuus. Stipendiumi makstakse 10 kuud.

Ka otsustasid ettevõtjad, et õppepraktika ajal ettevõtetes tehtud korraliku töö eest maksavad nad töötasu.

VIKK korraldab hoonete tehnosüsteemide ehitust või ventilatsioonitehnikuks õppijatele tasuta õppe sõiduautojuhi õiguse saamiseks.

VIKKi järgmise aasta lahtiste uste nädala üks põhiteema on keskkonnatehniku ja metallierialade õppe tutvustamine. Ka siin on ettevõtjad valmis oma õla alla panema.

Koosolnud ettevõtjad teevad eriala populariseerimise ettepanekud ka erialaliitudele. Üks ettepanek on 
asutada igas liidus sarnaselt EHRL-ga liidu stipendium igas koolis ühe sellel erialal õppiva õpilase tunnustamiseks.


Töökohapõhise õppe populariseerimiseks tegid koosolijad VIKKile ettepaneku avada 1. oktoobrist HTS ja VT ühine töökohapõhine vähemalt 6 õpilasega õppegrupp. Õppegrupi õpilased leiavad ettevõtjad ise.

Õppimine toimub nii et 1 nädal koolis ja 3 ettevõttes. Oluline on hinnata õppima asujate eelnevaid teadmisi ja oskusi, et õpetada just vajalikku. selleks moodustavad VIKKi õpetajad ja ettevõtjad ühise VÕTA hindamiskomisjoni.

Avaldusi õppima asumiseks saab esitada kuni 20. augustini sais.ee.

Kohal olid AS ESRO, AS SOVEK, AS Iivakivi, OÜ Viljandi Õhumeister, Pumbajaam OÜ juhid.

Vaata ja täida avaldus: https://www.vikk.ee/et/vastuvott