Oluline

13. jaanuaril möödus õppetöö algusest 100 aastat! 12. jaanuar Tarmo Loodus

13. jaanuaril 1921.a. andis õpetaja härra Eduard Kullasepp 18 kooli vastuvõetud õpilasele esimesed tunnid. Kool läks käima! Seekord mitte 2-aastase vaid põllutööministeeriumi ettepanekul 1-aastase õppeajaga.


Sada aastat tagasi tegid noor Eesti Vabariigi valitsus ja Viljandi maakonnavalitsuse juhid hea otsuse – asutasid maakonnas 3 põllutöökooli. Üks neist Vana- Võitu. Nende otsuse aluseks oli  jakobsonlik arusaam, et õige põllumees on haritud põllumees, kes suudab oma talu korras ja järjel pidada.

17. augustil toimus Viljandi maakonnavalitsuses nõupidamine, kus kinnitati Vana-Võidu põllutöökooli põhikiri. Direktoriks sai agronoomiharidusega August Pung. Õppetööd sooviti alustada sügistööde lõppemise järel 1. novembril. Paraku vabastas Eesti kaitseväe kahurväe rügement mõisa alles 8. jaanuaril. 13. jaanuaril  1921.a. alustasid esimesed õpilased Eduard Kullasepaga põlluharimise tarkusi omandama.

Koolil on kirev ajalugu. Vana-Võidu kooli saja aasta sisse mahuvad raske algus, kooli pankrott, mitmed põlengud, siis president Pätsi abil kooli rekonstrueerimine, härrastemaja kooliks ehitamine, pagenduses olemine Olustveres, härrastemaja juurdeehitamised nõukogude ajal, õitseng Gagarini nim. Näidissovhoostehnikumi ajal.

Suurem muutus oli 1999.a., kui Vana-Võidus oleva kooliga ühendati Viljandi Kutsekeskkool ja Viljandi Õppekeskus. Uus kool Vana-Võidus, VÜKK, sai tehnoloogia kooliks. Põllumajandusõpe viidi Olustverre, lehmad Säreverre.

Ühendatud kutsekool muudeti tehniliste erialade kooliks. Täna on Vana-Võidus võimalik õppida 18 erialal. Oleme kaasaegne tehnilisi erialasid õpetav kool. Ligi 800 inimest omandab siin igal aastal erialaseid teadmisi, ca 300 lõpetajat edendavad peale kooli lõpetamist meie majanduselu. 100 töötajaga koolipere püüab kõigile õppijatele olla toeks nende tuleviku loomisel.

Tänu Teile, meie tublid õpetajad ja kooliteenijad, lõpetajad, tänased vilistlased, on Vana-Võidu koolil hea maine, tulevased töömehed ja -naised saavad siit hea alguse oma õnne sepistamiseks. Suur tänu teie panuse eest kooli arengusse. Me armastame teid!

Tänud teile, meie partnerid, oleme saanud meie õppijatele pakkuda parimaid praktikavõimalusi ja töökohas õppimist. Me hoolime teist!

Soovin meile kõigile ilusaid taaskohtumisi 14. augustil vilistlaste kokkutulekul, ja koolile – edu ettevõtmistes!

Ilusat VIKKi sünnipäeva kõigile!

Sada aastat tagasi tegid noor Eesti Vabariigi valitsus ja Viljandi maakonnavalitsuse juhid hea otsuse – asutasid maakonnas 3 põllutöökooli. Üks neist Vana- Võitu. Nende otsuse aluseks oli  jakobsonlik arusaam, et õige põllumees on haritud põllumees, kes suudab oma talu korras ja järjel pidada.

17. augustil toimus Viljandi maakonnavalitsuses nõupidamine, kus kinnitati Vana-Võidu põllutöökooli põhikiri. Direktoriks sai agronoomiharidusega August Pung. Õppetööd sooviti alustada sügistööde lõppemise järel 1. novembril. Paraku vabastas Eesti kaitseväe kahurväe rügement mõisa alles 8. jaanuaril. 13. jaanuaril  1921.a. alustasid esimesed õpilased Eduard Kullasepaga põlluharimise tarkusi omandama.


Koolil on kirev ajalugu. Vana-Võidu kooli saja aasta sisse mahuvad raske algus, kooli pankrott, mitmed põlengud, siis president Pätsi abil kooli rekonstrueerimine, härrastemaja kooliks ehitamine, pagenduses olemine Olustveres, härrastemaja juurdeehitamised nõukogude ajal, õitseng Gagarini nim. Näidissovhoostehnikumi ajal.

Suurem muutus oli 1999.a., kui Vana-Võidus oleva kooliga ühendati Viljandi Kutsekeskkool ja Viljandi Õppekeskus. Uus kool Vana-Võidus, VÜKK, sai tehnoloogia kooliks. Põllumajandusõpe viidi Olustverre, lehmad Säreverre.

Ühendatud kutsekool muudeti tehniliste erialade kooliks. Täna on Vana-Võidus võimalik õppida 18 erialal. Oleme kaasaegne tehnilisi erialasid õpetav kool. Ligi 800 inimest omandab siin igal aastal erialaseid teadmisi, ca 300 lõpetajat edendavad peale kooli lõpetamist meie majanduselu. 100 töötajaga koolipere püüab kõigile õppijatele olla toeks nende tuleviku loomisel.

Tänu Teile, meie tublid õpetajad ja kooliteenijad, lõpetajad, tänased vilistlased, on Vana-Võidu koolil hea maine, tulevased töömehed ja -naised saavad siit hea alguse oma õnne sepistamiseks. Suur tänu teie panuse eest kooli arengusse. Me armastame teid!

Tänud teile, meie partnerid, oleme saanud meie õppijatele pakkuda parimaid praktikavõimalusi ja töökohas õppimist. Me hoolime teist!

Soovin meile kõigile ilusaid taaskohtumisi 14. augustil vilistlaste kokkutulekul, ja koolile – edu ettevõtmistes!

Ilusat VIKKi sünnipäeva kõigile!