Oluline

Kool on kuni 30.03 suletud. 03. veebruar Marge Hein

Kool on vähemalt 2 nädalat suletud.


Tulenevalt Eestis kehtestatud eriolukorrast ja võttes arvesse viiruse kiiret levikut, annan kooliperele järgmised korraldused:

 • Õppetöö koolis on peatatud. Koolimaja on alates 16.03 kuni 19.04 suletud.
 • Õpilastel on 16. – 22. märts kevadine koolivaheaeg.
 • Õppetöö jätkub 23.märtsil e-õppena. Õpilasi teavitatakse selle toimumisest eraldi olemasolevaid suhtlusvõrgustikke kasutades.
 • Õpiülesanded ja kogu õppeinformatsioon edastatakse õppeinfosüsteemide TAHVEL ja SISEVEEB kaudu.
 • Õpetajate konsultatsiooni ajad ja vahendid edastame õppeinfosüsteemis.
 • Ettevõttepraktikad toimuvad vastavalt kokkulepetele ettevõtetega (vastavalt õppetöögraafikule).
 • Kui õpilane loobub praktikal olemisest või ettevõtted ei soovi õpilasi praktikale, teavitavad nad sellest lepingu osapooli vastavalt lepingus kirjeldatud korrale. Õpilasel on õigus jääda koju.
 • Täiendusõppe koolitused on edasilükatud.
 • Õppesõidud ja ka kõik muu individuaalõpe on järgmiseks kaheks nädalaks peatatud.
 • Raamatukogu on suletud.
 • Kellel on vaja arvutit, siis pöörduge grupijuhendaja poole ja andke sellest teada.
 • Õpilaskodust saab isiklikke asju kätte esmaspäeval 16.märtsil kell 8 - 12.
 • Erivajadustega õppijate suhtes ootame ära ministeeriumi erikorraldused. Võimalusel korraldada ka neile iseseisvat kodus õppimist.

Kooli infotelefon on 5020580, küsimustele vastame aadressilt kool@vikk.ee

Võimalusel püsige palun kodus, järgige terviseameti soovitusi.

Tulenevalt Eestis kehtestatud eriolukorrast ja võttes arvesse viiruse kiiret levikut, annan kooliperele järgmised korraldused:

 • Õppetöö koolis on peatatud. Koolimaja on alates 16.03 kuni 19.04 suletud.
 • Õpilastel on 16. – 22. märts kevadine koolivaheaeg.
 • Õppetöö jätkub 23.märtsil e-õppena. Õpilasi teavitatakse selle toimumisest eraldi olemasolevaid suhtlusvõrgustikke kasutades.
 • Õpiülesanded ja kogu õppeinformatsioon edastatakse õppeinfosüsteemide TAHVEL ja SISEVEEB kaudu.
 • Õpetajate konsultatsiooni ajad ja vahendid edastame õppeinfosüsteemis.
 • Ettevõttepraktikad toimuvad vastavalt kokkulepetele ettevõtetega (vastavalt õppetöögraafikule).
 • Kui õpilane loobub praktikal olemisest või ettevõtted ei soovi õpilasi praktikale, teavitavad nad sellest lepingu osapooli vastavalt lepingus kirjeldatud korrale. Õpilasel on õigus jääda koju.
 • Täiendusõppe koolitused on edasilükatud.
 • Õppesõidud ja ka kõik muu individuaalõpe on järgmiseks kaheks nädalaks peatatud.
 • Raamatukogu on suletud.
 • Kellel on vaja arvutit, siis pöörduge grupijuhendaja poole ja andke sellest teada.
 • Õpilaskodust saab isiklikke asju kätte esmaspäeval 16.märtsil kell 8 - 12.
 • Erivajadustega õppijate suhtes ootame ära ministeeriumi erikorraldused. Võimalusel korraldada ka neile iseseisvat kodus õppimist.

Kooli infotelefon on 5020580, küsimustele vastame aadressilt kool@vikk.ee

Võimalusel püsige palun kodus, järgige terviseameti soovitusi.