Uudised

VIKKis õppija saab taotleda kutseõppe aastastipendiumi! 17. juuli Tarmo Loodus

Viljandi linnavalitsus ootab 1. augustiks taotlusi kutseõppe aastastipendiumi määramiseks.


Viljandi linnast kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks annab Viljandi linnavalitsus välja kaks 1000 € stipendiumi: 
- ühe tehnilisel erialal õppivale õpilasele ja 
- teise teistel erialadel õppijatele. 
Stipendiumi taotleja peab olema Viljandi elanik ja tal peab olema VIKKis edukalt läbitud vähemalt esimene õppeaasta. Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

Lisade saamiseks palun kirjutage oma soovist kooli üldmeilile kool@vikk.ee.

Viljandi linnavalitsus ootab taotlusi 1. augustiks.

Stipendiumi statuut asub siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/406122014023?leiaKehtiv

Kõigi Viljandi linna välja antavate stipendiumidega saab tutvuda linnavalitsuse kodulehel http://www.viljandi.ee/stipendiumid

Viljandi linnast kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks annab Viljandi linnavalitsus välja kaks 1000 € stipendiumi: 
- ühe tehnilisel erialal õppivale õpilasele ja 
- teise teistel erialadel õppijatele. 
Stipendiumi taotleja peab olema Viljandi elanik ja tal peab olema VIKKis edukalt läbitud vähemalt esimene õppeaasta. Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

Lisade saamiseks palun kirjutage oma soovist kooli üldmeilile kool@vikk.ee.

Viljandi linnavalitsus ootab taotlusi 1. augustiks.

Stipendiumi statuut asub siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/406122014023?leiaKehtiv


Kõigi Viljandi linna välja antavate stipendiumidega saab tutvuda linnavalitsuse kodulehel http://www.viljandi.ee/stipendiumid