Õppetöö

Valikained

Valikained on õppeained, mis toetavad konkreetse õppekava omandamist.


Valikained on iga õppekava lahutamatu osa. Õpilasel on kohustus ja võimalus valida õppekavas määratud mahus valikmooduleid kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

Valikained on iga õppekava lahutamatu osa. Õpilasel on kohustus ja võimalus valida õppekavas määratud mahus valikmooduleid kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.