Vastuvõtt

SÜGISENE VASTUVÕTT


Vastuvõtt on avatud veoautojuhi ja bussijuhi sessioonõppesse. Kandideerimise tähtaeg on 14.11.2023.


Avalduse esitamine

Avalduse õppima asumiseks saad esitada koolis Looduse tee 2 Vana-Võidu. Rohkem teavet saab telefonil 4351020 või e-postiga kool@vikk.ee.

Koolimajja tulles võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass)
 • soovitud erialal nõutud haridust tõendav dokument
 • klassitunnistus
 • muud erialal õppima asumiseks nõutud dokumendid.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 • kirjalik avaldus, mis esitatakse sais-is või koolis kohapeal (kinnitatud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • klassitunnistus (kutsekeskharidusõppesse sisseastumisel);
 • mittestatsionaarses õppes motivatsioonikiri (kui ei toimu vastuvõtuvestlust).
 • Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.
 • Kasuks tuleb CV, tööandja kinnituskiri õppesse asumise kohta, soovituskiri või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta.

Alla 18 aastasel alaealised esitavad lisaks eeltoodule:

 • Vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku õppima asumiseks;
 • Eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaardi (tagastatakse);
 • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaani (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).

Õppimistingimused:

 • Statsionaarses koolipõhises õppes on ligi pool õppeajast praktiline õpe kooli laborites ja praktikaettevõtetes;
 • Töökohapõhises ehk õpipoisiõppes on praktilise õppe osakaal kaks kolmandikku õppeajast ja see toimub ettevõttes;
 • Mittestatsionaarses õppes moodustab iseseisev töö üle poole õppeajast;
 • Koolivaheajad on talvel, kevadel ja suvel (vaata akadeemilisest kalendrist);
 • Parimad õppijad osalevad Eesti noorte kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mille võit annab võimaluse oma erialal esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel (kui see eriala on võistluskavas) EuroSkills ja WorldSkills;
 • Huvialaringid pakuvad võimalust pärast õppetööd oma lemmikaladega tegelemiseks (autoring, robootika, sport, bänd jne);
 • Sport on koolis heal järjel, koolil on oma spordihoone. Valida on pallimängud, kergejõustik, maadlus, jõualad ja mitmed võistkondlikud mängud: korv-, võrk- ja jalgpall, saalihoki jms;
 • VIKK Autokool pakub võimalust omandada autojuhtimisoskus soodushinnaga (-10 %);
 • Vajadusel on võimalus jääda akadeemilisele puhkusele (vaata õppekorralduseeskirjast);
 • Üle õppekavas ette nähtud õpiaja õppijatele võib kehtestada vastavalt erialale õppemaksu (sõltuvalt erialast 1 ainepunkt ehk kursus 35 kuni 80 €)
 • Hoonete tehnosüsteemide ehitajad, automaalrid, autoplekksepad ja autotehnikud saavad III kursusel õppekava järgi tasuta B-kategooria juhtimisõpetust.

Kooli vastuvõtu korra ja tingimused leiad siit:   Vastuvõtu tingimused ja kord

VIKK suurimad koostööpartnerid:

Avalduse esitamine

Avalduse õppima asumiseks saad esitada koolis Looduse tee 2 Vana-Võidu. Rohkem teavet saab telefonil 4351020 või e-postiga kool@vikk.ee.

Koolimajja tulles võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass)
 • soovitud erialal nõutud haridust tõendav dokument
 • klassitunnistus
 • muud erialal õppima asumiseks nõutud dokumendid.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
 • kirjalik avaldus, mis esitatakse sais-is või koolis kohapeal (kinnitatud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • klassitunnistus (kutsekeskharidusõppesse sisseastumisel);
 • mittestatsionaarses õppes motivatsioonikiri (kui ei toimu vastuvõtuvestlust).
 • Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.
 • Kasuks tuleb CV, tööandja kinnituskiri õppesse asumise kohta, soovituskiri või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta.

Alla 18 aastasel alaealised esitavad lisaks eeltoodule:

 • Vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku õppima asumiseks;
 • Eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaardi (tagastatakse);
 • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaani (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).

Õppimistingimused:

 • Statsionaarses koolipõhises õppes on ligi pool õppeajast praktiline õpe kooli laborites ja praktikaettevõtetes;
 • Töökohapõhises ehk õpipoisiõppes on praktilise õppe osakaal kaks kolmandikku õppeajast ja see toimub ettevõttes;
 • Mittestatsionaarses õppes moodustab iseseisev töö üle poole õppeajast;
 • Koolivaheajad on talvel, kevadel ja suvel (vaata akadeemilisest kalendrist);
 • Parimad õppijad osalevad Eesti noorte kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mille võit annab võimaluse oma erialal esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel (kui see eriala on võistluskavas) EuroSkills ja WorldSkills;
 • Huvialaringid pakuvad võimalust pärast õppetööd oma lemmikaladega tegelemiseks (autoring, robootika, sport, bänd jne);
 • Sport on koolis heal järjel, koolil on oma spordihoone. Valida on pallimängud, kergejõustik, maadlus, jõualad ja mitmed võistkondlikud mängud: korv-, võrk- ja jalgpall, saalihoki jms;
 • VIKK Autokool pakub võimalust omandada autojuhtimisoskus soodushinnaga (-10 %);
 • Vajadusel on võimalus jääda akadeemilisele puhkusele (vaata õppekorralduseeskirjast);
 • Üle õppekavas ette nähtud õpiaja õppijatele võib kehtestada vastavalt erialale õppemaksu (sõltuvalt erialast 1 ainepunkt ehk kursus 35 kuni 80 €)
 • Hoonete tehnosüsteemide ehitajad, automaalrid, autoplekksepad ja autotehnikud saavad III kursusel õppekava järgi tasuta B-kategooria juhtimisõpetust.

Kooli vastuvõtu korra ja tingimused leiad siit:   Vastuvõtu tingimused ja kord

VIKK suurimad koostööpartnerid:


video_viljandi_kutseoppekeskus
video_viljandi_kutseoppekeskus