Õppetöö

VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Võta tähendab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppetöös. VÕTA eesmärk on on arendada elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi nende omandamise viisist hoolimata. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana.


VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;

 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;

 • õppekava vahetamiseks;

 • õppekava täitmisel;

 • kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA on kasulik õppijale, sest: 

 • võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;

 • võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;

 • soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;

 • suurendab motivatsioon elukestvaks õppeks;

 • muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab seeläbi enesehinnangut ning annab personaalse rahulolu.

 VÕTA on kasulik õppeasutusele, sest:

 • toetab täiskasvanud õppijate arvu suurenemist;
 • erineva tausta ja kogemustega õppijad rikastavad kaasõppijaid, koolitajaid ja kogu õppeprotsessi;
 • soodustab koostööd erinevate haridusasutuste vahel.

 

Loe lisainfot VÕTA kodulehelt

Viljandi Kutseõppekeskuse VÕTA kord

 

 

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;

 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;

 • õppekava vahetamiseks;

 • õppekava täitmisel;

 • kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA on kasulik õppijale, sest: 

 • võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;

 • võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;

 • soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;

 • suurendab motivatsioon elukestvaks õppeks;

 • muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab seeläbi enesehinnangut ning annab personaalse rahulolu.

 VÕTA on kasulik õppeasutusele, sest:

 • toetab täiskasvanud õppijate arvu suurenemist;
 • erineva tausta ja kogemustega õppijad rikastavad kaasõppijaid, koolitajaid ja kogu õppeprotsessi;
 • soodustab koostööd erinevate haridusasutuste vahel.

 

Loe lisainfot VÕTA kodulehelt

Viljandi Kutseõppekeskuse VÕTA kord