Vastuvõtt

Haridusliku erivajadusega õppijale

VIKK on sobilik kool ameti õppimiseks erivajadustega inimestele. Kui oled lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava alusel (LÕK), õppinud mõnes erikoolis või tavakoolis eriprogrammi järgi (lihtsustatud õpe, individuaalne õppekava, vähendatud õpe, koduõpe, vmt), on ülimalt oluline, et annad sellest kooli õppima tulles juba sisseastumisel teafda. Ainult siis suudame pakkuda Sulle parima võimaluse õppimiseks.

Kui valikutegemine on raske, tule õpi valikuaasta õppes. 


Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

lihtsustatud õppekavad (LÕK):

 • ehitusviimistleja (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus ehk üldehitus (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • köögiabiline (2.aastane õpe; haridusnõudeta)
 • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta)
 • plaatija (0,5. aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • abikelner (0,5. aastane õpe; haridusnõudeta)

vaegkuuljatele sobivad paljud erialad, kui õppija saab enamuse ajast hakkama ilma viipekeele tõlgita;

 • nägemispuudega inimesele sobib õppimiseks tarkvara-arendaja  kutse;
 • vähemalt 8 õppija olemasolul avame eraldi erivajadustega õppijate õpperühma;
 • liikumispuudega õppijatele keskhariduse baasil sobib tarkvaraarendaja eriala.

Üldist nõu õppimaasumiseks tuleb küsida sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt@vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad osakonnajuhid ja grupijuhendajad:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Jaan Mätas, 5082307, jaan.matas@vikk.ee, grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar@vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Tiina Tambet, 435 1031, tiina.tambet@vikk.ee, grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk@vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Rein Kalda, 5271326, rein.kalda@vikk.ee, grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas@vikk.ee

Tugispetsialistidena sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt, maili.maehunt@vikk.ee, 56291078;

koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep@vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT 

 

Sisu eest vastutab
Maili Mäehunt
maili.maehunt@vikk.ee

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

lihtsustatud õppekavad (LÕK):

 • ehitusviimistleja (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus ehk üldehitus (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • köögiabiline (2.aastane õpe; haridusnõudeta)
 • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta)
 • plaatija (0,5. aastane õpe; vajalik põhiharidus)
 • abikelner (0,5. aastane õpe; haridusnõudeta)

vaegkuuljatele sobivad paljud erialad, kui õppija saab enamuse ajast hakkama ilma viipekeele tõlgita;


 • nägemispuudega inimesele sobib õppimiseks tarkvara-arendaja  kutse;
 • vähemalt 8 õppija olemasolul avame eraldi erivajadustega õppijate õpperühma;
 • liikumispuudega õppijatele keskhariduse baasil sobib tarkvaraarendaja eriala.

Üldist nõu õppimaasumiseks tuleb küsida sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt@vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad osakonnajuhid ja grupijuhendajad:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Jaan Mätas, 5082307, jaan.matas@vikk.ee, grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar@vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Tiina Tambet, 435 1031, tiina.tambet@vikk.ee, grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk@vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: osakonnajuht Rein Kalda, 5271326, rein.kalda@vikk.ee, grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas@vikk.ee

Tugispetsialistidena sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt, maili.maehunt@vikk.ee, 56291078;

koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep@vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT 

 

Sisu eest vastutab
Maili Mäehunt
maili.maehunt@vikk.ee