Vastuvõtt

Haridusliku erivajadusega õppijale

VIKK on sobilik kool ameti õppimiseks erivajadustega inimestele. Kui oled lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava alusel (LÕK), toimetuleku õppekava alusel (TÕK), õppinud mõnes erikoolis või tavakoolis eriprogrammi järgi (lihtsustatud õpe, individuaalne õppekava, vähendatud õpe, koduõpe, vmt), on ülimalt oluline, et annad sellest kooli õppima tulles juba sisseastumisel teada. Ainult siis suudame pakkuda Sulle parima võimaluse õppimiseks.

Kui valikutegemine on raske, tule õpi kutsevaliku õppes. 


Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

lihtsustatud (LÕK) / toimetuleku (TÕK) õppekavad:

 • ehitusviimistleja (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, LÕK, omandad kutsekeskhariduse)
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus ehk üldehitus (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, LÕK,omandad kutsekeskhariduse )
 • köögiabiline (2.aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK)
 • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK )
 • puhastusteenindaja abi (2. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK)
 • kutsevaliku õpe ( 6 kuud või 1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK)

Üldist nõu õppimaasumiseks tuleb küsida sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt@vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad ka grupijuhendajad:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND:  grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar@vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk@vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas@vikk.ee

koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep@vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT 

 

Sisu eest vastutab
Maili Mäehunt
maili.maehunt@vikk.ee

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

lihtsustatud (LÕK) / toimetuleku (TÕK) õppekavad:

 • ehitusviimistleja (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, LÕK, omandad kutsekeskhariduse)
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus ehk üldehitus (3.aastane õpe; vajalik põhiharidus, LÕK,omandad kutsekeskhariduse )
 • köögiabiline (2.aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK)
 • sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnnik (1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK )
 • puhastusteenindaja abi (2. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, TÕK)
 • kutsevaliku õpe ( 6 kuud või 1. aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK)

Üldist nõu õppimaasumiseks tuleb küsida sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt: 56291078, maili.maehunt@vikk.ee

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad ka grupijuhendajad:

AUTO- JA METALLIÕPPEOSAKOND:  grupijuhendaja Karin Saar, 5033780, karin.saar@vikk.ee

ARVUTI- JA TEENINDUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Piret Kukk, 58818304, piret.kukk@vikk.ee

EHITUSÕPPEOSAKOND: grupijuhendaja Aare Kallas, 58818306, aare.kallas@vikk.ee

koolipsühholoog Kersti Rätsep, kersti.ratsep@vikk.ee, 5136804.

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT 

 

Sisu eest vastutab
Maili Mäehunt
maili.maehunt@vikk.ee