Õppevorm: Statsionaarne töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega isik. Vajalik on praktikakoha olemasolu. Praktika eelkokkuleppe lepingu plank asub siin
Õppeaeg: 0,5 aastat (30 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
Korstnapühkija amet on julgete inimeste töö ja väga vastutusrikas. Korstnapühkijal tuleb vastutada, et peale töö teostamist oleks kütteseadmed  järgneva aasta jooksul tuleohutud. Töö nõuab ka pidevat enesetäiendust, sest kütteseadmete valik uueneb kiiresti ning korstnapühkija peab kogu aeg kursis olema, milliseid vahendeid uute seadmete juures kasutada tohib.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides. Õppetöö toimub kolmel korral nädalaste sessioonidena. Ülejäänud õppetöö toimub ettevõttes. 

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, valmidust tööks kõrgustes ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli:
On teil võimalus käia katuseid mööda, töötada FIE-na.

Õppekava
 

Esita avaldus siit