Õppetase: EKR 3

Õppevorm: kutseõpe, päevane õpe
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded hõlmavad tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil. Ka oma töökoha korraldamine, seadmete-masinate korrashoid, aga ka avade katmine ning piirete paigaldamine kuuluvad betoneerija tegevusalasse. Betoneerija vastutus on väga suur – tema tööst oleneb ehitise tugevus ja vastupidavus.

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli 
võib eriala lõpetanu töötada ehitajana või olla ise ettevõtjana tööandjaks.

Õppekava