Huvitegevusel on oluline väärtus! See võimaldab avastada ja arendada oma anded ja huvisid ning toetada nende väljakujunemist. Koolil on võimalus läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Lisaks pakub huvialaga tegelemisele eduelamust ja tunnustust ning arendab loovust ja sotsiaalseid oskused.


Viljandi Kutseõppekeskuse huvitegevus toetab erinevas vanuses inimeste huvile vastavate eakohaste ja erialaselt pädevuste arendamist. Kool ja huviringid tingivad ka grupi liikmeks olemiseks hädavajalike koostööoskuste väljaarenemise, kohusetundlikkuse ja töökuse, aktiivsuse ning asjalikkuse arendamise vajaduse. Läbi aktiivse isetegemise toimub inimese eneseleidmine ja kultuuri konteksti paigutumine.