Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (ÕE), kuhu kuuluvad VIKK kutseõppe tasemeõppe õpilased.

ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonise säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpilaskonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavaheliste suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolusse lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjale. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Idee, ettepaneku või mure korral kirjuta VIKK õpilasesindusele aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või läkita enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamajas infostendide juures.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemis ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Õpilasesinduse koosseis2016 17

2016 - 2017 õppeaasta õpilasesinduse koosseis:

Juhatus:
VIKK ÕE president on Taaniel Toom SAT15
VIKK ÕE asepresident on Silver Lehtsaar SAT15

Õpilasesinduse liikmed:
Anita Ivanova K15
Andra Kähar K15
Pirkit Stroo K15
Kairit Soe K15
Sandra Ilmjärv K15
Allothar Puss K16
Karl Sõmerik VA15
Valdis Jõgi VA15
Karina Grünbaum EV15
Maarjo Rösler PKE15
Jan-Joonas Kahu PKE15
Joosep Pill PKE15
Kristjan-Mark Kaasik SAT16
Markus Prosolkov SAT15
Karl-Rasmus Rosenberg KE16

VIKK ÕE protokollija on Allothar Puss K16
VIKK ÕE esindaja kooli nõukogus on Martin Sandermat PKE15
VIKK ÕE esindaja Viljandi Linna Noorte Volikogus ja Viljandi Valla Noorte Volikogus on Karl-Rasmus Rosenberg KE16

Vabatahlikena on saavad õpilasesinduse tegevustes kaasa lüüa Merilin Päiviste K15, Enrike Niin VA15, Frans Rudolf Leis PKE15, Tairo Poopuu SAT15, Rainer Sillaste IS15, Lauri Joosing IS16, Martin Sandermat PKE15, Ralf Nõmmik IS16 ja Sander Sillaste VA15.