Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (ÕE), kuhu kuuluvad VIKK kutseõppe tasemeõppe õpilased.

ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonise säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpilaskonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavaheliste suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolusse lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjale. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

  • kirjuta meie e-mailile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • astu läbi ÕE koosolekult, mis toimub esmaspäeviti kell 15:00 õpilasesinduse ruumis PM209;
  • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamajas infostendi juures.

 

2017 - 2018 õppeaasta õpilasesinduse koosseis:

ÕE president Joosep Pill PKE15

ÕE asepresident Valdis Jõgi VA15

Prtokollija Pirkit Stroo K15

Ralf Nõmmik IS16

Madis Järve IS17

Gerhard Põllumäe IS17

Andres Heinsoo IS17

Kardo Kivirand IS17

Kevin Hendrikson IS17

Rauno Tamm VA16

Rivo Veelma EÜ17

Mariie Sagevus EVL17

Mikk Puda EÜ16

Anita Ivanova K15

Kairit Soe K15

Sandra Ilmjärv K15

Markus Prosolkov SAT15

Taaniel Toom SAT15

Silver Lehtsaar SAT15

Enrike Niin VA15

Martin Sandermat PKE15

Maarjo Rösler PKE15 

Esindaja kooli nõukogus Andres Heinsoo IS17, VIKK õppetoetuste komosjonis Maarjo Rösler PKE15, Viljandi linna Noortevolikogus Kardo Kivirand IS17, Eesti Õpilaesinduste Liidus Kevin Hendrikson IS17.

Vabatahlikena on saavad õpilasesinduse tegevustes kaasa lüüa Karl-Rasmus Rosenberg KE16, Kristjan-Mark Kaasik SAT16, Karina Grünbaum EV15, Helina Haljas EV15, Karl Sõmerik VA15, Andra Kähar K15, Alex Tund IS17 ja Kevin Orujärv IS17.