Õppetase: EKR 3

Õppevorm:
kutseõpe (päevane vorm)
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)

Eriala lühitutvustus:

palkmaja ehitaja ehitab tööstuslikult või käsitööna valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkmaju. Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui väliskeskkonnas, mistõttu on vajalik hea tervis ja füüsiline vastupidavus.

Meie pakume 
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli 
võib eriala lõpetanu töötada palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes.

Õppekava

Rakenduskava