Õppetase: EKR 4

Õppevorm: kutseõpe põhihariduse baasil (statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe)
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega, või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppeaeg:  1 õppeaasta (60 EKAP) - pehme mööbli valmistaja
                 3 kuud (15 EKAP) - pehme mööbli valmistaja (OSAKUTSE KARKASSI KOOSTAJA)
                 4,5 kuud (25 EKAP) - pehme mööbli valmistaja (OSAKUTSE MÖÖBLI POLSTERDAJA JA PEALISTAJA)
                 6 kuud (30 EKAP) - pehme mööbli valmistaja (OSAKUTSE PEHME MÖÖBLI ALUS- JA PEALISTUSMATERJALIDE                                                          JUURDELÕIKUS JA ÕMBLEMINE)

Eriala lühitutvustus:
pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes töötab pehme mööbli tootmisega tegelevas ettevõttes. Võimalik on asuda õppima aastasele õppekavale, kus õpitakse kõiki pehme mööbli tootmisega seotud osakutseid alates karkassi koostamisest kuni pakkimiseni. Võib valida ka ainult soovitud osakutsed, mida saab õppida lühema õppeajaga. Juba õpingute ajal on reaalne võimalus tööks ettevõttes, sest õpingud sisaldavad suures mahus praktikat. Aastasel ja pooleaastasel õppekaval on valikainena võimalik omandada oskused vana mööbli remontimiseks.

Meie pakume
kaasaegset õppetöökoda ja praktikaettevõtteid, korraliku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega; tasuta bussisõitu Viljandi maakonnas, kaugemalt tulijatele sõidukompensatsiooni kaks korda kuus.

Teilt ootame:
Huvi valitud eriala vastu, soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli 
on eriala omandanul võimalik rakendada saadud teadmisi ja kogemusi ettevõtetes, mis tegelevad pehme mööbli, sh madratsite tootmisega. Vastavalt õpitule leiab ameteid alates karkassi koostajast kuni tootmismeistrini. Pehme mööbli tootmine on Eestis üks arvestatavaid ekspordivaldkondi. Samuti kasvab müük kodumaisel turul.

Esita avaldus siit

Õppekava - Pehme mööbli valmistaja
Rakenduskava - Pehme mööbli valmistaja

Õppekava - Pehme mööbli valmistaja (osakutse karkassi koostaja)
Rakenduskava - Pehme mööbli valmistaja (osakutse karkassi koostaja)

Õppekava - Pehme mööbli valmistaja (osakutse mööbli polsterdaja ja pealistaja)
Rakenduskava - Pehme mööbli valmistaja (osakutse mööbli polsterdaja ja pealistaja)

Õppekava - Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine)
Rakenduskava - Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine)

 

 

 

Ega puit ennast ise mööbliks tee!