Õppetase: EKR3

Õppevorm: kutseõpe, päevane õppevorm
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
Sadulsepp annab uue elu vanadele diivanitele, tugitoolidele, tumbadele jm pehmele mööblile. Sadulsepa tööks on pehme mööbli või pehmenduselementide valmistamine, remontimine ja restaureerimine.

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
head käelise tegevuse oskust, arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust.

Pärast kooli 
on võimalus luua oma ettevõte, mis tegeleb pehmemööbli restaureerimisega või töötada sadulsepana pehmemööblit valmistavas ettevõttes. Sadulsepad leiavad tööd pehmet mööblit tootvates ja remontivates ettevõtetes, võivad töötada auto- ja lennukitööstuses, laevanduses ning teistes ettevõtetes, mis tegelevad oma toodete polsterdamisega.

Õppekava

 

Ega puit ennast ise mööbliks tee! from EFIA on Vimeo.