Õppetase: EKR 4

Õppevorm: kutseõpe, päevane õpe.
Nõuded õpingute alustamiseks: õppekava on mõeldud keskhariduse omandanud õppurile.
Õppeaeg: 2 aastat (120 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata puit- ja kiviehitiste seisukorda ning sellest tulenevalt teostada ehitiste taastamistöid. Restauraatori eriala eeldab vastutust, täpsust, püsivust ning valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada puit- ja kiviehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Õppekava