Statsionaarne õpe

Statsionaarne õpe ehk igapäevaõpe on tasemeõppe õppevorm, mille puhul õpe toimub iga päev vastavalt tunniplaanile.


Kutseõppes saab õppida statsionaarses (päevases) või mittestatsionaarses õppevormis. Neid eristatakse iseseisva töömahu alusel. Statsionaarne õpe eeldab igapäevast osavõttu õppetööst. Statsionaarses õppevormis moodustab iseseisev töö 15-50% õpingute kogumahust. Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks ehk õpipoisiõppeks. Koolipõhise õppevormi puhul on praktika osakaal kuni pool õppekava mahust ning töökohapõhise õppevormi puhul moodustab praktika vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust. 

Kutseõppes saab õppida statsionaarses (päevases) või mittestatsionaarses õppevormis. Neid eristatakse iseseisva töömahu alusel. Statsionaarne õpe eeldab igapäevast osavõttu õppetööst. Statsionaarses õppevormis moodustab iseseisev töö 15-50% õpingute kogumahust. Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks ehk õpipoisiõppeks. Koolipõhise õppevormi puhul on praktika osakaal kuni pool õppekava mahust ning töökohapõhise õppevormi puhul moodustab praktika vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.