Событие

Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide paigaldamise koolitus (28 akad t) 14 - 23. окт Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Ehitusalal töötavad aegunud oskustega või erialase ettevalmistuseta inimesed, kes soovivad omandada või täiendada põhiteadmisi ja –oskusi rullmaterjalide seintele paigaldamisest.

 

Koolituse sisu-

Sissejuhatus tapeetimistöödesse 8 audit t
• 1. Töö- ja keskkonnaohutus, energiatõhus ehitamine. 2. Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide liigitus ja kasutuskohad. 3. Aluspindadele esitatavad nõuded, viimistlusmaterjalid aluspindade ettevalmistamisel. 4. Töövahendid tapeetimistöödel, töövahendite korrashoid ja hooldamine. 5. Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide liimid. 6. Viimistlusvahendid ülevärvitavate seinakattematerjalide lõppviimistlemisel. 7. Tapeedi ja ülevärvitava seinakatte paigaldamise tehnoloogia. 8. Kirjalik test
Tapeetide ja ülevärvitavate seinakattematerjalide paigaldamise tehnoloogia 20 pr t
• 1. Töökoha ettevalmistamine, materjalide valimine. 2. Aluspinna ettevalmistamine. 3. Aluspinna mõõdistamine ja tapeetimise kavandi koostamine. 4. Materjali töötlemine (mõõtu lõikamine arvestades tapeedi mustrit ja materjaliga kaetava pinna iseärasusi). 5. Tapeedi ja värvitava seinakatte paigaldamine. 6. Ülevärvitava seinakatte värvimine.

 

Lektor- Kait Aidnik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN