Важно

20. aprillil algab koolivaheaeg. 24. марта Tarmo Loodus

Haridus- ja teadusministeerium on seisukohal, et õpilased saavad kooli tagasi heal juhul 15.mail. Meie koolis teeme enne VII perioodi 4 nädalase vaheaja.


Tulenevalt Eestis kehtestatud eriolukorrast ja võttes arvesse HTM senist teavet ning arvestades Kutseõppeasutuste seaduses § 27 sätestatut, et „õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat vaheaega“, on kooli nõukogu otsustanud teha peale VI perioodi lõppu kuuajalise vaheaja. Seoses sellega on kooli nõukogu otsustanud muuta 2019/2020 õppetöögraafikut alljärgnevalt:

 • Õppetöö koolimajas on peatatud kuni 15. maini. Koolimaja ja raamatukogu on sel ajal suletud.
 • Alates 20. aprillist kuni 17. maini on õppijatel, kes ei ole ettevõttepraktikal, koolivaheaeg.
 • Ettevõttepraktikad toimuvad vastavalt kokkulepetele ettevõtetega (vastavalt õppetöögraafikule).
 • Kui õpilane loobub praktikal olemisest või ettevõtted ei soovi õpilasi praktikale, teavitavad nad sellest lepingu osapooli vastavalt lepingus kirjeldatud korrale. Õpilasel on õigus jääda praktikalt koju. Kool korraldab tema edasise õppe.
 • Õppetöö algab taas 18.mail ja kestab kuni 12.juulini:
  • 7. periood on 18.mai - 14. juuni;
  • 8. periood 15. juuni - 12. juuli;
  • 9. periood 13. juuli - 2. august;
  • 2020/2021 . õa. 0 periood on 3. august -  september.
 • III kursuste lõpetamine toimub vastavalt varasemale 19. juunil.
 • Õppevõlgnevuste likvideerimiste tähtaeg, eriti III kursuse õppijatel, on 26. mai. Sellest sõltub III kursuse õpilaste kutseeksamitele lubamine.
 • Täiendusõppe koolitused on edasilükatud kuni 18. maini.
 • Õppesõidud ja ka kõik muu individuaalõpe on kuni 18.maini edasi lükatud.
 • VIKK akadeemia toimub videokohtumisena 20. aprillil ja karjääripäev videonõuandlana 23. aprillil.
 • Kooli suvine kokkutulek VIKK 100 jääb ära. Uus toimumise aeg on 14.08.2021.

Kooli infotelefon on 4351020, küsimustele vastame aadressilt kool@vikk.ee

Püsige palun kodus, järgige terviseameti soovitusi, jääge terveks. Loodetavasti kohtume 18. mail koolimajas.

 

Allpool olulised suhtluskeskkonnad.

Vestlus (Hangouts Chat):
Arvutis
Android
iPhone
 
 
Video-, helisuhtlus (Hangouts Meet):
Arvutis
Android
iPhone
 
 
Kalender (Google Calendar):
Arvutis
Android
iPhone
 
Kui vaja mobiilses seadmes drive failidele ligipääsu või luua ja jagada, siis lae alla äpp
 
Google Drive
Arvutis
Android
iPhone
 
 
E-Post
Arvutis
Android
 
iPhone
 
 
IT probleemide korral abi@vikk.ee või tel 58607888

Tulenevalt Eestis kehtestatud eriolukorrast ja võttes arvesse HTM senist teavet ning arvestades Kutseõppeasutuste seaduses § 27 sätestatut, et „õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat vaheaega“, on kooli nõukogu otsustanud teha peale VI perioodi lõppu kuuajalise vaheaja. Seoses sellega on kooli nõukogu otsustanud muuta 2019/2020 õppetöögraafikut alljärgnevalt:

 • Õppetöö koolimajas on peatatud kuni 15. maini. Koolimaja ja raamatukogu on sel ajal suletud.
 • Alates 20. aprillist kuni 17. maini on õppijatel, kes ei ole ettevõttepraktikal, koolivaheaeg.
 • Ettevõttepraktikad toimuvad vastavalt kokkulepetele ettevõtetega (vastavalt õppetöögraafikule).
 • Kui õpilane loobub praktikal olemisest või ettevõtted ei soovi õpilasi praktikale, teavitavad nad sellest lepingu osapooli vastavalt lepingus kirjeldatud korrale. Õpilasel on õigus jääda praktikalt koju. Kool korraldab tema edasise õppe.
 • Õppetöö algab taas 18.mail ja kestab kuni 12.juulini:
  • 7. periood on 18.mai - 14. juuni;
  • 8. periood 15. juuni - 12. juuli;
  • 9. periood 13. juuli - 2. august;
  • 2020/2021 . õa. 0 periood on 3. august -  september.
 • III kursuste lõpetamine toimub vastavalt varasemale 19. juunil.
 • Õppevõlgnevuste likvideerimiste tähtaeg, eriti III kursuse õppijatel, on 26. mai. Sellest sõltub III kursuse õpilaste kutseeksamitele lubamine.
 • Täiendusõppe koolitused on edasilükatud kuni 18. maini.
 • Õppesõidud ja ka kõik muu individuaalõpe on kuni 18.maini edasi lükatud.
 • VIKK akadeemia toimub videokohtumisena 20. aprillil ja karjääripäev videonõuandlana 23. aprillil.
 • Kooli suvine kokkutulek VIKK 100 jääb ära. Uus toimumise aeg on 14.08.2021.

Kooli infotelefon on 4351020, küsimustele vastame aadressilt kool@vikk.ee

Püsige palun kodus, järgige terviseameti soovitusi, jääge terveks. Loodetavasti kohtume 18. mail koolimajas.

 

Allpool olulised suhtluskeskkonnad.

Vestlus (Hangouts Chat):
Arvutis
Android
iPhone
 
 
Video-, helisuhtlus (Hangouts Meet):
Arvutis
Android
iPhone
 
 
Kalender (Google Calendar):
Arvutis
Android
iPhone
 
Kui vaja mobiilses seadmes drive failidele ligipääsu või luua ja jagada, siis lae alla äpp
 
Google Drive
Arvutis
Android
iPhone
 
 
E-Post
Arvutis
Android
 
iPhone
 
 
IT probleemide korral abi@vikk.ee või tel 58607888