Событие

Dokumentatsiooni ettevalmistamine arvutis töömaailma koka 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks (tasuta) 23 - 16. ноя Viljandi Kutseõppekeskus

1. Toiduvalmistamise ja teeninduse alused, eksami praktilise töö koostamine arvutis. 24 t (12 auditoorne õpe + 12 t praktil õpe)

1) Töö planeerimine ja korraldamine:

Töö planeerimine, enesekontrolli nõuded. Tööohutus. Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid. Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted, erimenüüd (toidutalumatus jm). Eritoitumine. Kaloraaži arvutamine. Kaupade haldamine: nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm. Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid, teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

2) Koka kutseeksami praktilise töö koostamine ja vormistamine arvutis. 

2. Avalduse ja eneseanalüüsi koostamine arvutis. 6 t (praktil õpe)

1) Digitaalse avalduse koostamine.

2) Eneseanalüüsi koostamine arvutis lähtuvalt 4.taseme koka kutsestandardist.


Sihtgrupid:
Kokana töötavale või tööd otsivale isikule, kes soovib sooritada koka töömaailma kutsekvalifikatsioonieksamit. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktika: 18 akad. tundi

Registreerimine avatud 2021-08-19
Registreerimine suletud alates 2021-09-23
Tühistatud
Koolitaja :
  • Tiina Tambet
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo