Alates 28. 06.2017 asub Viljandi Kutseõppekeskuse täiendusõppeosakond Vana-Võidus peahoones (Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald). Linnamaja on suletud.

Viljandi Kutseõppekeskus pakub täiskasvanutele täienduskoolitusi ja ümberõpet järgmistes õppekavarühmades.

 • Majandusarvestus ja maksundus.
 • Juhtimine ja haldus.
 • Arvutikasutus / Arvutiteadus.
 • Mehaanika ja metallitöö (keevitaja).
 • Toiduainetöötlus ja -tootmine.
 • Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.
 • Materjalitöötlus.
 • Ehitus ja tsiviilrajatised.
 • Soitsiaaltöö ja nõustamine.
 • Majutamine ja toitlustamine.
 • Transporditeenused.

Koolituste nimekirjaga saate tutvuda siit

TASUTA KURSUSED:

Tasuta koolitused on mõeldud  täiskasvanud elanikkonnale. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

-          ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud):

-          ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Programmi sihtgruppideks on:

 • erialase hariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
 • keskhariduseta täiskasvanud (erandjuhul ka üldkeskharidusega);

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuste toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Kursusele registreerumise kord on õppekorralduses.

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Info ja registreerimine kursustele:

Täiendusõppe osakond
Tel 433 3095, 5303 7346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.