Alates 28. 06.2017 asub Viljandi Kutseõppekeskuse täiendusõppeosakond Vana-Võidus peahoones (Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald). Linnamaja on suletud.


29.06. - 02.08.2017 on täiendusõppe osakond puhkuste ajaks suletud.

Viljandi Kutseõppekeskus pakub täiskasvanutele täienduskoolitusi ja ümberõpet järgmistes õppekavarühmades.

 • Majandusarvestus ja maksundus.
 • Juhtimine ja haldus.
 • Arvutikasutus / Arvutiteadus.
 • Mehaanika ja metallitöö (keevitaja).
 • Toiduainetöötlus ja -tootmine.
 • Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.
 • Materjalitöötlus.
 • Ehitus ja tsiviilrajatised.
 • Soitsiaaltöö ja nõustamine.
 • Majutamine ja toitlustamine.
 • Transporditeenused.

Koolituste nimekirjaga saate tutvuda siit

TASUTA KURSUSED:

Tasuta koolitused on mõeldud  täiskasvanud elanikkonnale. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

-          ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud):

-          ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Programmi sihtgruppideks on:

 • erialase hariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
 • keskhariduseta täiskasvanud (erandjuhul ka üldkeskharidusega);

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuste toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Kursusele registreerumise kord on õppekorralduses.

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Info ja registreerimine kursustele:

Täiendusõppe osakond
Tel 433 3095, 5303 7346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leola 15A, Viljandi

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.