Alates 28. 06.2017 asub Viljandi Kutseõppekeskuse täiendusõppeosakond Vana-Võidus peahoones (Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald). Linnamaja on suletud.

Viljandi Kutseõppekeskus pakub täiskasvanutele täienduskoolitusi ja ümberõpet järgmistes õppekavarühmades.

 • Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
 • Arvutikasutus
 • Ehitus ja tsiviilrajatised
 • Elektrienergia ja energeetika
 • Elektroonika ja automaatika
 • Haridus, üldine õppesuund
 • Hulgi- ja jaekaubandus
 • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm
 • Isikuareng
 • Juhtimine ja haldus
 • Kasvatusteadus
 • Keeleõpe
 • Koduteenindus
 • Majandusarvestus ja maksundus
 • Majutamine ja toitlustamine
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
 • Mehaanika ja metallitöö
 • Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
 • Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
 • Psühholoogia
 • Rahandus, pangandus ja kindlustus
 • Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
 • Sekretäri- ja kontoritöö
 • Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe interdistsiplinaarne õppekavarühm
 • Sotsiaaltöö ja nõustamine
 • Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
 • Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
 • Toiduainete töötlemine
 • Transporditeenused
 • Turundus ja reklaam
 • Töötervishoid ja -kaitse
 • Õigus

Koolituste nimekirjaga saate tutvuda siit

TASUTA KURSUSED:

Tasuta koolitused on mõeldud  täiskasvanud elanikkonnale. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

-          ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud):

-          ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Programmi sihtgruppideks on:

 • erialase hariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
 • keskhariduseta täiskasvanud (erandjuhul ka üldkeskharidusega);

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuste toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Kursusele registreerumise kord on õppekorralduses.

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Info ja registreerimine kursustele:

Täiendusõppe osakond
Tel 433 3095, 5303 7346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.