TASUTA KOOLITUSED

Tasuta koolitused on mõeldud  täiskasvanud elanikkonnale. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

-          ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud):

-          ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Programmi sihtgruppideks on:

  • erialase hariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
  • keskhariduseta täiskasvanud (erandjuhul ka üldkeskharidusega);

 

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuste toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Kursusele registreerumise kord on täiendusõppe osakonna õppekorralduse alused.

Kvaliteedi tagamise alused Viljandi Kutseõppekeskuse täiendusõppe osakonnas.

 

Eraisikud saavad meie kooli kursuste eest tasutud summat näidata oma tuludeklaratsioonis koolituskuluna (v.a hobikoolitused), mis arvatakse tema maksustamisperioodi tulust maha (Tulumaksuseadus §26). Pikemaid koolitusi on võimalik maksta osade kaupa.

Kaugelt tulijatel on võimalus ööbida õpilaskodus. Täpsem info tel. 435 1034

Info 
Täiendusõppe osakond
Tel 433 3095, 5303 7346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald, Viljandimaa

 

 

Info ja registreerimine kursustele:
Täiendusõppe osakond
Tel 433 3095, 5303 7346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald, Viljandimaa