Õppetase: EKR 4

Õppevorm: kutsekeskharidus, päevane õpe.
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppeaeg: 3 aastat (180 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
autokeretehnik tegeleb sõidukite kere ja sisustuse osandamise ja koostamisega, keevitus- ja jootetööde tegemisega, kerevenitus- ja pindõgvendustööde ning keredetailide ühendamisega, klaasitööde tegemise ja plastdetailide töötlemisega.
Valikainetena on võimalik omandada lisateadmisi mõlkide eemaldamine värvi kahjustamata, raami õgvendamise, kahjukäsitleja algteadmiste, pindade ettevalmistamine värvimiseks, väiketehnika hoolduse ja remondi ning mootorrataste hoolduse ja remondi kohta. VIKK autokoolis on võimalik omandada B-kategooria juhtimisõigus.

Meie pakume
kaasaegset õppetöökoda ja laboreid, korralikku õpilaskodu, head sööki,  sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame 
huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli
ootavad sind sõidukite kereremondiga tegelevad ettevõtted.

Õppekava