Vastuvõtt

Vastuvõtt

Täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele kestab         20. augustini. 

Õppima asumiseks täiendaval vastuvõtuperioodil 30.06 - 20.08. 2018 saab avaldused ja dokumendid esitada interneti teel www.sais.ee või  vastuvõtukomisjonile 6. - 17.08.2018 kooli peahoones Looduse tee 2      Vana-Võidus Viljandimaal tööpäeviti 10 - 15 . Vastuvõtuvestlused toimuvad koolis 22.08. 2018

Teavet vastuvõtu kohta saab VIKK õppejuhilt Helen Roosileht: e-mail     helen.roosileht [at] vikk.ee, tel 5689 4600

Kooli astumiseks kohustuslikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass);
 • Kirjalik avaldus, mis esitatakse interneti kaudu või koolis kohapeal (kinnitatud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 • Haridusnõudeta erialal õppima asumiseks võimalusel viimane tunnistus;
 • Põhihariduse baasil õppima asumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht ning lõpuklassi tunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Keskhariduse baasil õppima asumiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistus ja hinnetelehe originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Alla 18 aastasel alaealised esitavad:
  • eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart (tagastatakse);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta;
  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile)


Õppimistingimused:

 • õppeaeg on sõltuvalt erialast (õppekavast) 20 kuni 140 nädalat;
 • koolipõhises ja sessioonõppes on ligi pool õppeajast praktiline õpe kooli laborites ja ettevõtetes;
 • mittestatsionaarses ja töökohapõhises õppes ning õpipoisiõppes on praktilise õppe osakaal kaks kolmandikku õppeajast;
 • koolivaheajad on talvel, kevadel ja suvel (vaata akadeemilisest kalendrist);
 • parimad õppijad osalevad Eesti noorte kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mille võit annab võimaluse oma erialal esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel (kui see eriala on võistluskavas);
 • huvialaringid pakuvad võimalust pärast õppetööd oma lemmikaladega tegelemiseks (autoring, robootika, sport, bänd jne);
 • sport on koolis heal järjel, koolil on oma spordihoone. Valida on pallimängud, kergejõustik, maadlus, jõualad ja mitmed võistkondlikud mängud: korv-, võrk- ja jalgpall, saalihoki jms;
 • VIKK Autokool pakub võimalust omandada autojuhtimise oskused soodushinnaga (-10 %);
 • vajadusel on võimalus jääda akadeemilisele puhkusele (vaata õppekorralduseeskirjast);
 • üle õppekavas ettenähtud õpiaja õppijatele võib kehtestada vastavalt erialale õppemaksu (sõltuvalt erialast 1 ainepunkt ehk kursus 25 kuni 50 €).

VIKK suurimad koostööpartnerid:

 • KIA auto AS
 • Tallink AS
 • Grand Hotell
 • Kohvik Harmoonia
 • Restoran Ammende Villa
 • Eleväli AS
 • Sovek AS
 • Viljandi Õhumeister OÜ
 • Silindia Ehitus OÜ
 • Pärlin AS
 • VMT Tehased AS
 • Sveba-Dahlen Baltic OÜ
 • Expert Baltic OÜ
 • Amserv Auto AS
 • Silberauto Eesti AS
 • Siller Auto OÜ
 • Rael Autokeskus OÜ
 • Autoekspert OÜ
 • Folk Auto OÜ
 • Lehola Autokeskus OÜ
 • LX Motors OÜ