esita avaldus

Meil saab valida eriala vastavalt oma eelnevale haridustasemele või oskustele:

eriala, mille omandamiseks pole eelnevat haridustaseme nõuet, või

KOKANDUSE ERIALAD

IT-ERIALAD

AUTOÕPPE ERIALAD

ELEKTRI ERIALAD

PUIDUÕPPE ERIALAD

EHITUSE ERIALAD


esita avaldus

eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt põhihariduse olemasolul või

IT-ERIALAD

KOKANDUSE ERIALAD

AUTOÕPPE ERIALAD

METALLIÕPPE ERIALAD

EHITUSE ERIALAD

ELEKTRI ERIALAD

PUIDUÕPPE ERIALAD


esita avaldus

eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt keskhariduse olemasolul või

IT-ERIALAD

KOKANDUSE ERIALAD

 • Kokk (sessioonõpe)
 • Toitlustusteenindaja (sessioonõpe) UUS!

AUTOÕPPE ERIALAD

EHITUSE ERIALAD

ELEKTRI ERIALAD

PUIDUÕPPE ERIALAD

 
esita avaldus

eriala, mis on kohandatud omandamiseks erivajadustega õppijatele (lihtsustatud õpe)

KOKANDUSE ERIALAD

EHITUSE ERIALAD

AUTOÕPPE ERIALAD

METALLIÕPPE ERIALAD

 
esita avaldus

Õppima asumiseks õppetöö ajal tuleb tulla kooli kohale ja esitada avaldus ja vajalikud dokumendid. Vastuvõtuperioodil 1.03.2018 – 29.06.2018 saab avaldused ja dokumendid esitada interneti teel kooli kodulehe kaudu:

Kõik kohustuslikud dokumendid saab e-keskkonda üles laadida või saata digitaalselt allkirjastatult aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vastuvõtuperioodil 11.06.2018 – 29.06.2018 saab avaldused ja dokumendid esitada vastuvõtukomisjonile kooli peahoones Looduse tee 2, Vana-Võidus.

Õppima asumiseks õppetöö ajal tuleb tulla kooli kohale ja esitada avaldus ja vajalikud dokumendid.

Teavet vastuvõtukohta saab VIKK õppejuht Helen Roosileht: e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 5689 4600

Kooli astumiseks kohustuslikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass);
 • Elektrooniline avaldus, mis täidetakse interneti kaudu või kohapeal (väljatrükitud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • Keskhariduse baasil õppima asumiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistus ja hinnetelehe originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Viljandi Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
 • Põhihariduse baasil õppima asumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinnetelehe ning lõpuklassi tunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Viljandi Kutseõppekeskuse  poolt kinnitatud koopia;
 • Haridusnõudeta erialal õppima asumiseks võimalusel viimane tunnistus;
 • Alla 18 aastasel alaealised esitavad:
  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt (perearst) õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõendi, et ta võib seda eriala õppida ja hiljem ka töötada;
  • eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaardi (tagastatakse);
  • õppima asumiseks vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku;
 • Võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta.
 • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile)

Õppimistingimused:

 • õppeaeg on sõltuvalt erialast (õppekavast) 20 kuni 140 nädalat;
 • koolipõhises ja sessioonõppes on ligi pool õppeajast praktiline õpe kooli laborites ja ettevõtetes;
 • mittestatsionaarses ja töökohapõhises õppes ning õpipoisiõppes on praktilise õppe osakaal üle poole õppeajast;
 • koolivaheajad on talvel, kevadel ja suvel (vaata akadeemilisest kalendrist);
 • parimad õppijad osalevad Eesti noorte kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mille võit annab võimaluse oma erialal esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel (kui see eriala on võistluskavas);
 • huvialaringid pakuvad võimalust pärast õppetööd oma lemmikaladega tegelemiseks (autoring, robootika, sport, bänd jne);
 • sport on koolis heal järjel, meil on korralik spordihoone. Valida on pallimängud, kergejõustik, maadlus, jõualad ja mitmed võistkondlikud mängud: korv-, võrk- ja jalgpall, saalihoki ...;
 • VIKK Autokool pakub võimalust omandada autojuhtimise oskused soodushinnaga (-10 %);
 • vajadusel võib jääda akadeemilisele puhkusele (vaata õppekorralduseeskirjast);
 • üle õppekavas ettenähtud õpiaja õppijatele võib kehtestada vastavalt erialale õppemaksu (sõltuvalt erialast 1 ainepunkt ehk kursus 25 kuni 50 €).
 • Üle 22-aastastel õppida soovijatel on võimalus kutset omandada üldharidusaineid õppimata ehk siis ainult kutseks vajalikke aineid õppides.

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:

 • lihtsustatud õppekavad (LÕK) ehitusviimistleja, ehitaja, sõiduki pindadehooldaja-rehvitehnikabikokk
 • vaegkuuljatele sobivad paljud erialad, kui õppija saab enamuse ajast hakkama ilma viipekeele tõlgita;
 • vähemalt 8 õppija olemasolul avame eraldi erivajadustega õppijate õpperühma;
 • liikumispuudega õppijatele keskhariduse baasil tarkvaraarendaja eriala.

Toetused:

 • hea õppeedukuse ja kooliskäimise korral maksame õppetoetust 60 €;
 • koolilõuna on põhihariduse baasil või haridusnõudeta õppijatele kuni 20-aastaseks saamiseni jooksva õppeaasta lõpuni tasuta (riigi kulul);
 • bussisõit kooli toimub maakonnas igal koolipäeval ja õpilaskodu elanikele 2 kord kuus ja pühade ajal tasuta (riigi kulul);
 • majanduslike raskuste korral võimalus taotleda eritoetust;
 • isiklike kohustuslike tööriiete ja õppevahendite soetamisel tasume poole (ülempiir 50 €) nende maksumusest, tööriided ja vahendid hangib kool;
 • õpilased saavad taotleda lisastipendiume omavalitsustelt, ettevõtetelt või erialaliitudelt (kui neid välja antakse; näiteks kokkadel EHRL stipendium);
 • keskhariduse baasil õppija saab vähemalt aastase õppeajaga õppides taotleda õppelaenu;
 • õppekava alusel saavad B kategooria juhtimisõiguse autotehnikuks ja keskkonnatehnikuks õppijad;

Õpilaskodu:

 • majutus kortertüüpi õpilaskodus, koha maksumus on 38 € kuus. Selle eest saab koha kaheses toas, hommikul süüa ja 2 korda kuus puhta voodipesu;
 • Õpilaskodu info: http://hostel.vikk.ee/

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIIT logo-id-kaart2

 

VIKK suurimad koostööpartnerid:

 • KIA auto AS
 • Tallink AS
 • Grand Hotell
 • Kohvik Harmoonia
 • Restoran Ammende Villa
 • Eleväli AS
 • Sovek AS
 • Viljandi Õhumeister OÜ
 • Silindia Ehitus OÜ
 • Pärlin AS
 • VMT Tehased AS
 • Sveba-Dahlen Baltic OÜ
 • Expert Baltic OÜ
 • Amserv Auto AS
 • Silberauto Eesti AS
 • Siller Auto OÜ
 • Rael Autokeskus OÜ
 • Autoekspert OÜ
 • Folk Auto OÜ
 • Lehola Autokeskus OÜ
 • LX Motors OÜ