Event

Ettevalmistus 3. taseme keevitaja kutseeksamiks (tasuta) 09 - 27. Feb Viljandi Kutseõppekeskus

1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides - 40 õppetundi

Töökeskkonna ohutus

2

Materjaliõpetus, terase termiline töötlemine

8

Keevitus ja põhimaterjalide markeeringud

6

Tööjoonise ja/või WPS lugemine

7

Keevitusseadmed ja abivahendid (MIG/MAG)

12

Keevitusdefektide kvaliteeditasemed

5

2. praktilise töö lühikirjeldus - 64 õppetundi

Materjali ettevalmistamine keevitustöödeks

8

Poolautomaatkeevitus asendites PA, PB, PF

50

Keevituskvaliteedi kontroll

6

 


Sihtgrupid:
Keevitaja erialal töötavale või keevitajana tööd otsivale isikule, kes pole saanud erialast koolitust või kelle kvalifikatsioon on aegunud. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 104 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
  • Praktika: 64 akad. tundi

Registreerimine avatud 2022-10-06
Registreerimine suletud alates 2023-01-09
Koolitajad :
  • Albert Ustimenko
  • Ago Mõttus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo