Event

Sõidukijuhtide libedasõidu koolitus 17. Jan 2023 Viljandi Kutseõppekeskus

Teema nimetus

Õppetundide arv

Sisu lühikirjeldus

Sõidudünaamika alused

1 teor

Füüsikaline taust, kuidas sõiduk teel püsib. Juhi käitumine ja tegutsemise võimalused

Sõit libedarajal

4 prakt

Teoreetiliste teadmiste praktiline katsetamine

Koolituse analüüs

1 teor

Kokkuvõte varasematest ja uutest teadmistest ja oskustest


Sihtgrupid:
Mootorsõidukijuhid, kes vajavad libedasõidu kogemust.
Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitajad :
  • Priit Taklaja
  • Olev Kaasik
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo