Meie koolist

Kooli nõukogu

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

Kooli nõukogu liikmed on:

Tarmo Loodus, direktor

Karmen Selter, arendusjuht

Arvi Lohu, haldusjuht

Valdis Jõgi, õpilasesinduse esindaja  

Ott Kukk, IT juht

Kadri London, täiendusõppeosakonna juht 

Jaan Mätas, auto- ja metalliõppeosakonna juht 

Tiina Tambet, arvuti- ja teenindusõppeosakonna juht 

Rein Kalda, ehitusõppeosakonna juht 

Aule Sulaoja, töötajate esindaja, usaldusisik 

Marii-Heleen Hämäläinen, huvijuht

Helen Roosileht, õppejuht

Nõukogu ülesanded