Nõunike kogu

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

VIKK nõunike kogu on 11 liikmeline.

Nõunike kogu koosseis on määratud “Kutseõppeasutuse seaduse” § 18 lõike 2 alusel haridusministri käskkirjaga nr. 1.1-2/15/419 17.11.2015.a. viieks aastaks.

 • Alar Õige  -  nõunike kogu esimees, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL)  esindaja, Kia Auto AS koolitusjuht ja tehniline ekspert; alar.oige@parasport.ee
 • Mari-Liis Seer - Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna peaekspert; mari-liis.seer@hm.ee
 • Mait Allas - Viljandimaa Omavaltsuste Liidu esindaja, Viljandi valla volikogu esimees; mait.allas@viljandivald.ee
 • Juhan Heinsalu - Eesti Peakokkade Ühenduse esindaja, Restoran Mimosa  peakokk; juhan@restoranmimosa.ee
 • Ago Rehand - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, Viljandi Õhumeister OÜ juhatuse liige; ago.rehand@vom.ee
 • Margus Keerutaja - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, AS Sovek direktor; margus@sovek.ee
 • Rein Pius -  Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, Eleväli AS juhatuse  liige; rein@elevali.ee
 • Rivo Kigaste - Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja, Model Metal OÜ tegevjuht; rivo@modelmetal.eu
 • Erko Vallbaum -  Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA)  esindaja, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni volikogu liige, AS Lajos juhatuse esimees, Eler Hydraulic OÜ juhatuse liige; erko@lajos.eelink opens on new page                            
 • Raul Raudsepp -  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)  esindaja, Heisi IT OÜ tegevjuht; raul@heisi.eu 
 • Merit Laan - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja; merit.laan@tootukassa.ee                         

VIKK nõunike kogu ülesanded KÕS § 18 järgi:

 1. teeb kooli pidajale ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli arengusuundade, tegevuse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
 2. annab hinnangu kooli arengukava eesmärkide saavutamisele ning koostööle riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ettevõtetega;
 3. avaldab arvamust uues õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse taotlemise kohta;
 4. annab hinnangu praktika korraldamisele koolis ning asutustes ja ettevõtetes;
 5. nimetab esindaja direktori vabale ametikohale korraldatava konkursi läbiviimiseks moodustatava konkursikomisjoni koosseisu;
 6. kooskõlastab koolituskohtade arvu kalendriaastaks õppevaldkonnas, õppekavarühmas või õppekaval, sealhulgas nende koolituskohtade arvu, mille õppekulusid ei hüvitata.
 7. Nõunike kogu esindajal on õigus osa võtta kooli nõukogu istungitest;
 8. Nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.
Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 21.02.2024.